Landschappen NL in cijfers

SLZ is 1 van de 19 provinciale organisaties van LandschappenNL die werkt aan het beschermen en behouden van natuur, landschap en cultuurhistorisch erfgoed in Nederland. Door gebieden van andere eigenaren te onderhouden, zetten we ons in voor natuur en landschap in heel Nederland. 

Deze 19 provinciale organisaties vertegenwoordigen ruim 72.000 vrijwilligers, 115.688 hectare beschermde natuur, ruim 800 monumenten en hebben een achterban van ruim 304.000 donateurs.

Beschermde natuur, landschap en erfgoed

Het behoud van natuur, landschap en erfgoed zit in de kern van alle provinciale organisaties. De specifieke lokale kennis en een lokale aanpak zetten wij in om de gebieden en het cultureel erfgoed kwalitatief goed te beheren en zo de natuurlijke ecosystemen in de gebieden te herstellen en versterken. 

beschermde natuur, landschap en erfgoed

Natuur en cultureel erfgoed is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Landgoederen, buitenplaatsen, kastelen maar ook molens worden als karakteristieke elementen in ons landschap onderhouden voor toekomstige generaties. Wat voor historische gebouwen geldt, geldt zeker voor het in stand houden van het landschap. De identiteit van het landschap is af te lezen aan de landschapselementen. De bekende knotwilgen bijvoorbeeld zijn niet weg te denken uit het Nederlands cultuurlandschap. Er wordt hard gewerkt aan het versterken van de biodiversiteit door de aanplant van 913.000 bomen en struiken. In het landelijk gebied wordt bij beheer en onderhoud samengewerkt met ruim 4.900 boeren en pachters. 

beheer en onderhoud landschapselementen

Betrokkenheid & vrijwilliger

De trots van alle provinciale organisaties zijn de vrijwilligers. Mede dankzij de inzet van vrijwilligers wordt het Nederlandse landschap beheerd en onderhouden. Zij zijn actief in monitoring, voorlichting & educatie, onderhoud en ondersteuning. Voor de uitvoering worden zij ondersteund door de provinciale organisaties. Na twee coronajaren zijn in 2022 weer bijna net zoveel vrijwilligers actief als in de jaren voor corona. In 2019 waren 75.000 mensen vrijwillig aan de slag voor natuur en landschap in 2022 is dat 72.000. Ook de jonge generatie ervaart binnen schoolprojecten of de landelijke Natuurwerkdag hoe het is om buiten bezig te zijn in de natuur. Dit draagt bij aan een positieve houding tot natuur vanaf jonge leeftijd en betrokkenheid bij natuur op latere leeftijd. 

betrokkenheid en vrijwilligers

Toegankelijkheid & beleving

Buiten is er van alles te beleven, ook bij alle provinciale organisaties. Met de aanleg van wandel- en fietsroutes zijn de gebieden toegankelijk voor publiek. Dit draagt bij aan de waardering voor de natuur dichtbij huis. Door het toegankelijk maken, kunnen bezoekers de natuurgebieden beleven. Dat is belangrijk voor het creëren van maatschappelijk draagvlak voor natuur, landschap en cultureel erfgoed. Om de natuur te beleven organiseren de provinciale organisaties door het hele jaar heen excursies, activiteiten en evenementen. Dit is samen met de wandel- en fietsroutes terug te vinden op www.inhetlandschap.nl

Download de hele infographic hier: https://www.landschappen.nl/landschappennl-in-cijfers

toegankelijkheid en beleving