Kamsalamander eindelijk weer gespot in Zaamslag

Al vele jaren wordt de populatie kamsalamanders rondom Zaamslag op de voet gevolgd. Het gaat niet goed: de aantallen nemen af, de populatie staat onder druk. Steeds minder poelen blijven over, de poelen die er zijn raken ongeschikt door vis of te grote onderlinge afstand. Al tientallen jaren probeert SLZ samen met eigenaren nieuwe poelen aan te leggen en worden bestaande poelen hersteld. Ondanks dat we aan alle voorwaarden voldaan dachten te hebben, is tot nu toe in die nieuwe poelen geen voorplanting aangetoond. Omdat de aanwezigheid van vis een rol zou kunnen spelen, is in 2011 bij wijze van experiment een poel aangelegd, die in de zomer droogvalt. Afgelopen maand (juni 2023) troffen we voor het eerst meerdere larven van de kamsalamander in deze poel! Nu maar hopen dat de droge lentes de poel niet te vroeg droog zetten…

kamsalamander vrouwtje en larve