Informatiebijeenkomst Akkervogels omgeving Burghsluis

Het landbouwgebied vanaf de Schelphoek tot de stormvloedkering is één van de 10 voorbeeldgebieden waar de Europese unie de komende jaren geld investeert om de Patrijs en andere akkervogels te beschermen in landbouwgebied.

Samenwerking

De afgelopen 2 jaar werkte een aantal boeren al samen met Stichting Het Zeeuwse Landschap (HZL) voor de bescherming van akkervogels. Maar gesteund door de Europese Unie, de Provincie Zeeland, Vogelbescherming Nederland en Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ), gaat er de komende jaren hopelijk veel meer gebeuren.

Partridge logo

Biodiversiteit is goed voor akkervogels, jagers, boeren en toeristen

Door in het projectgebied te streven naar 7% oppervlak maatregelen voor patrijzen en andere akkervogels, hopen ze in 4 jaar te laten zien dat dit in 30% meer biodiversiteit resulteert. Daarom monitoren ze ook in een referentiegebied waar geen maatregelen worden genomen.

Informatiebijeenkomst

Om iedereen die geïnteresseerd is op de hoogte te houden organiseert SLZ en HZL een informatieavond op dinsdag 8 mei van 18.30 – 20.30 uur in het Restaurant van Sportcentrum Westerschouwen (Daleboutseweg 9, 4328 PN).

Ze verzamelen op de parkeerplaats waarna er eerst een korte excursie gegeven wordt en hopelijk laten de akkervogels zich dan ook zien of horen. Daarna kan men, onder het genot van een drankje, alles te weten komen over de akkervogels en is er natuurlijk ook gelegenheid voor vragen.

sportcentrum westerschouwen

Aanmelden

Deelname is gratis, maar meld u zich a.u.b. van tevoren even aan via info@landschapsbeheerzeeland.nl  zodat we weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen.

 

Partridge project

Vogelbescherming Nederland, Het Brabants Landschap, Stichting Landschapsbeheer Zeeland en Het Zeeuwse Landschap zetten zich in om te laten zien dat de Patrijs te redden is. Samen met natuurorganisaties in Engeland, Schotland, België en Duitsland dienden zij in 2016 samen een subsidie aanvraag in bij de Europese Unie. Onder de noemer ‘Partridge’ (Patrijs) werd de subsidie toegezegd! Ook de landbouwers, collectieven voor agrarisch natuurbeheer, wildbeheereenheden en vogelwerkgroepen sloten zich aan.

Gezamenlijk gaan zij nu in vier jaar tijd (2016-2020), 10 gebieden van minimaal 500 hectare kleinschaliger inrichten, zomergraan en graszaad telen, kruidenrijke akkerranden inrichten, overstaand graan laten overwinteren en hagen van meidoorn, liguster en roos worden weer aangeplant om voedsel- en schuilgelegenheden te creëren.

In Nederland

Voor Nederland liggen deze gebieden in West Brabant (Land van Heusden en Altena) en op Schouwen-Duiveland in Zeeland. Dit laatste gebied bevindt zich in de omgeving Stolpweg/Burgsluis. Hier zijn acht agrariërs (waarvan drie met een mini-camping) heel enthousiast om te zoeken naar ruimte voor akkervogels binnen hun bedrijfsvoering.

Ecologen en vrijwilligers inventariseren met regelmaat de populatie om te bekijken of en zo ja hoe snel de patrijs zich vermeerderd door deze maatregelen.

Patrijs

Meer informatie

Voor meer informatie over het Partridge project, kijk op de websites: www.northsearegion.eu/partridge , www.hetzeeuwselandschap.nl of www.landschapsbeheerzeeland.nl of www.vogelbescherming.nl/partridge

Samenwerking

Partridge logo Logo HZL WBE Schouwen Provincie Zeeland Vogelbescherming