Cursus streekeigen erven in Zeeland

De cultuurhistorische (groene)elementen op een boerenerf vertellen veel over de geschiedenis van een streek en zijn een ideaal leefgebied voor veel diersoorten. Denk daarbij aan elementen als hoogstamboomgaarden, doornhagen, knotwilgen, veedrinkputten, moestuinen, schuurtjes, mestputten etc. Helaas hebben veel van dit soort elementen door hedendaagse bedrijfsvoering hun oude gebruiksfunctie verloren, waardoor veel leefgebieden van dieren en typische Zeeuwse karaktertrekken uit het landschap verdwijnen. De cursus 'Streekeigen erven in Zeeland' laat zien dat cultuurhistorische elementen prima samen kunnen gaan met een modern beheer. Aandacht voor de natuurwaarden van de elementen staan in de cursus voorop.

Varkenskot

Voor wie is de cursus?

De cursus is in eerste instantie bedoeld voor iedereen met een erf, groot of klein, in Zeeland. Dat kunnen dus zowel agrariërs als niet-agrariërs zijn. Verder is iedereen welkom die meer wil weten over de cultuurhistorie en de natuur op een typisch Zeeuws boerenerf.

Cursus deel 1: dinsdag 13 april 19:00 - 21:30 – digitaal

Cursus deel 2: dinsdag 20 april 19:00 - 21:30 – digitaal

Cursus deel 3: zaterdag 26 juni 09:00 - 15:00 – excursie (onder voorbehoud) 

stapstenen voor soorten

De eerste twee cursusdelen op 13 en 20 april vinden digitaal plaats. Aan de hand van theorie wordt ingegaan op o.a. de kenmerken van een typisch Zeeuws boerenerf, veranderingen in de twintigste eeuw, natuur op het erf en natuurvriendelijke aanleg en onderhoud van karakteristieke groene elementen. Deelname aan het digitale gedeelte van de cursus is eenvoudig voor iedereen met een laptop, tablet of computer in huis. Een aantal dagen van te voren ontvang je per e-mail een link waarmee je toegang krijgt tot de cursus via het programma Microsoft Teams. 

Tijdens de excursie op 26 juni bezoeken we een aantal Zeeuwse streekeigen erven om de aanleg en onderhoud van aanwezige elementen te verkennen. Meer informatie over het programma en de locaties van de excursie ontvang je later.  

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen € 125,- per persoon. Vrijwilligers van SLZ kunnen gratis deelnemen.

Top-Erf Verdonk, Nieuwdorp - foto EV SL

Aanmelden

Meld je vóór zondag 4 april 2021 aan via de onderstaande aanmeldknop. Vermeld hierbij duidelijk om welke cursus het gaat. Enkele dagen voor de eerste cursusdag ontvang je de benodigde informatie op het doorgegeven e-mailadres.

Wat betreft de excursie houden we rekening met de richtlijnen van de overheid en het RIVM i.v.m. Covid-19. De groepsgrootte is daarom beperkt tot een max. aantal personen. Bij een te grote groep organiseren wij een tweede excursie. 

Meedoen met de cursus

Deze cursus wordt mede mogelijk gemaakt door:

Logo Provincie Zeeland Nationale postcode loterij