Cursus streekeigen erven in Zeeland

De cultuurhistorische (groene)elementen op een boerenerf vertellen veel over de geschiedenis van een streek en zijn een ideaal leefgebied voor veel diersoorten. Denk daarbij aan elementen als hoogstamboomgaarden, doornhagen, knotwilgen, veedrinkputten, moestuinen, schuurtjes, mestputten etc.

Helaas hebben veel van dit soort elementen door hedendaagse bedrijfsvoering hun oude gebruiksfunctie verloren, waardoor veel leefgebieden van dieren en typische Zeeuwse karaktertrekken uit het landschap verdwijnen.

De cursus 'Streekeigen erven in Zeeland' laat zien dat cultuurhistorische elementen prima samen kunnen gaan met een modern beheer. Aandacht voor de natuurwaarden van de elementen staan in de cursus voorop.

Varkenskot

Voor wie is de cursus?

Ben je of ken je een eigenaar van een traditioneel Zeeuws boerenerf dat wel wat begrip en liefde kan gebruiken? Of wil je gewoon meer weten over de geschiedenis, bouwkunde of inheemse biodiversiteit van het Zeeuwse boerenland?

De cursus ‘Streekeigen erven in Zeeland’ van SLZ geeft je inzicht in het ontstaan, de typische kenmerken, het belang voor de biodiversiteit én het onderhoud van oude Zeeuwse erven.

Cursus deel 1: woensdag 11 mei 19:00 - 21:30 – digitaal

Cursus deel 2: woensdag 18 mei 19:00 - 21:30 – digitaal

Cursus deel 3: zaterdag 21 mei 09:00 - 15:00 – excursie (onder voorbehoud) 

stapstenen voor soorten

De eerste twee cursusdelen op woensdag 11 mei en woensdag 18 mei vinden digitaal plaats. Aan de hand van theorie wordt ingegaan op o.a. de kenmerken van een typisch Zeeuws boerenerf, veranderingen in de twintigste eeuw, natuur op het erf en natuurvriendelijke aanleg en onderhoud van karakteristieke groene elementen.

Deelname aan het digitale gedeelte van de cursus is eenvoudig voor iedereen met een laptop, tablet of computer in huis. Een aantal dagen van te voren ontvang je per e-mail een link waarmee je toegang krijgt tot de cursus via het programma Microsoft Teams. 

Tijdens de excursie op zaterdag 21 mei bezoeken we een aantal Zeeuwse streekeigen erven om de aanleg en onderhoud van aanwezige elementen te verkennen. Meer informatie over het programma en de locaties van de excursie ontvang je later.  

Kosten

Kosten: € 125,- per persoon.

Zijn de kosten voor jou reden om niet deel te nemen? Misschien wil je werkgever of opleiding wel bijdragen. Neem anders contact op met SLZ, voor het vinden van een oplossing.

Vrijwilligers van SLZ kunnen gratis deelnemen.

Na aanmelding ontvang je een e-mail met de betalingsgegevens.

Top-Erf Verdonk, Nieuwdorp - foto EV SL

Aanmeldformulier cursus streekeigen erven in Zeeland.

Meld u aan via het invulformulier hiernaast.
Na aanmelding ontvangt u een e-mail met de betalingsgegevens en enkele dagen voor de eerste cursusdag ontvangt u de benodigde informatie voor deelname op het doorgegeven e-mailadres.

Wat betreft de excursie houden we rekening met de richtlijnen van de overheid en het RIVM i.v.m. Covid-19. 

 

Deze cursus wordt mede mogelijk gemaakt door:

Logo Provincie Zeeland Nationale postcode loterij