Verslag monitoring buitendijkse bijenhotels in Zeeland, 2023

Verslag monitoring buitendijkse bijenhotels in Zeeland, 2023

In opdracht van Waterschap Scheldestromen beheert SLZ de buitendijkse nestheuvels voor de schorzijde- en schorviltbijen. Daarnaast wordt er jaarlijks gecontroleerd hoe de bezetting is.
Ook in 2023 zijn alle bijennestheuvels weer geïnventariseerd en zijn alle locaties ook beheerd. Naast de reguliere monitoring is er ook weer het jaarlijkse onderhoudsbeheerwerk uitgevoerd.

Downloaden