Verslag Ecologisch gazonbeheer Het Zoute Vestje, Goes 2023

Verslag Ecologisch gazonbeheer Het Zoute Vestje, Goes 2023

In Zeeland wordt in de jaren 2019-2023 het Provinciale project Ecologisch gazonbeheer uitgevoerd. Het doel is te komen tot een extensivering van het gazonbeheer, waardoor zowel de natuurwaarde als de voetafdruk (milieulast) positief verandert. Een toelichting op het provinciale project is in voorgaande rapportages opgenomen. In het kader van dit project is in 2023 ook het gazon in het Zoute Vestje onderzocht. Met name is gekeken naar wat het extensieve maaibeheer hier aan natuurwaarden oplevert. Het gaat dan met name over de flora en deels ook over de insecten. Daarnaast is er ook onderzocht wat de verschillen zijn tussen die delen die jaarlijks 6 en 8 keer gemaaid worden. Het verslag daarvan heeft u nu voor u.

Downloaden