Tussentijds verslag gazonproject Zeeland 2021

x

Hoewel het project bij enkele gemeenten al enkele jaren heeft proefgedraaid, is 2021 het eerste jaar geweest van het driejarige provinciale project. In 2021 hebben zes gemeenten geparticipeerd en er is op zes items onderzoek gedaan. Een overzicht van wat per gemeente is gedaan wordt in onderstaand overzicht gegeven. Het onderzoek naar biodiversiteit is uitgevoerd in 3 vegetatietypen; regulier gazon (bij vijf gemeenten), extensief gazon (in Goes, 2 plots) en bloemrijk grasland (3 gemeenten). Daarbij werden de resultaten tussen de verschillende typen vergeleken. Een onderzoek naar de verschillende beheervormen van gazon werd uitgevoerd in Tholen. Daar werd ook een inventarisatie naar de belevingswaarden van de verschillende beheervormen bij professioneel betrokkenen uitgevoerd. Ook een aantal percelen met sinusmaaibeheer zijn in Goes geïnventariseerd. Een onderzoek naar het draagvlak voor bloemrijk gazon en bloemrijke vegetaties is uitgevoerd in Noord Beveland. Een onderzoek naar de functies van gazon en welke omgevormd zouden kunnen worden naar extensievere vormen is uitgevoerd in Borsele.

Downloaden