Monitoring gazonbeheer Het Schenge Goes 2023 Effecten van extensief maaibeheer op natuurwaarden

Monitoring gazonbeheer Het Schenge Goes 2023 Effecten van extensief maaibeheer op natuurwaarden

De gezamenlijke gemeenten in Zeeland beheren een grote oppervlakte aan gazon. Dat wordt voor het grootste deel intensief gemaaid, soms tot wel meer dan 30 keer per jaar. Het effect is dat de gazons er als een strak groene grasmat bij liggen.
Aan deze vorm van beheer kleven nadelen. Het is heel arbeidsintensief, dus duur. Er wordt veel brandstof verbruikt, CO2 geproduceerd en is daarmee niet erg klimaat vriendelijk. Daarnaast is de natuurwaarde veel minder dan die zou kunnen zijn. Een natuurvriendelijk beheerd gazon is daarmee tegelijk ook een milieu- en klimaatvriendelijk gazon!
Het is erg nuttig te onderzoeken of het mogelijk is om tenminste een deel van de gazons op een natuurvriendelijker manier te kunnen beheren. De gemeente Tholen is in 2019 al begonnen met een kleinschalig experiment daarvoor. Andere gemeenten hebben ook stappen gezet in de richting van een natuurvriendelijker beheer, althans op een deel van de gazons. Het is nuttig om samen op te trekken, gegevens goed vast te leggen en te bundelen, zodat dit makkelijker naar het beleid is te vertalen. De monitoring van de lopende initiatieven is ondergebracht in een meerjarig provinciaal project.
Ook de gemeente Goes is in 2020 begonnen met een extensiever gazonbeheer. Er zijn verschillende stroken waar de maaifrequentie van heel intensief (tot wel 30 keer jaarlijks) is omgebogen naar extensief (6 of 8 keer).
Vanaf 2020 heeft Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) de opdracht gekregen om enkele geëxtensiveerde gazons in Sportpark Het Schenge te monitoren. Er zijn verslagen opgemaakt van 2020, 2021 en 2022, deze zijn in te zien via de website van SLZ. Het verslag van 2023 heeft u nu voor u.
Net als in voorgaande jaren ligt het accent op de ontwikkeling van de vegetatie en de bloemenmassa. Daarnaast zijn ook de aanwezige insecten genoteerd. In verband met de leesbaarheid wordt de strook waar 6 respectievelijk 8 keer jaarlijks wordt gemaaid meestal afgekort tot 6x en 8x.

Downloaden