Monitoring gazonbeheer in Goes, 2021

Monitoring gazonbeheer in Goes

In het kader van het provinciale project Ecologisch gazonbeheer is in de gemeente Goes het effect van een natuurvriendelijker beheer van gazons op de biodiversiteit onderzocht.

Op twee plekken in de kern Goes, in het Schengegebied en langs de Nansenbaan, is een regulier gazonbeheer vergeleken met een natuurvriendelijk gazonbeheer. De reguliere gazons werden 28 keer jaarlijks gemaaid, terwijl de natuurvriendelijke gazons heel extensief gemaaid werden, zes en acht keer jaarlijks. Onderzocht zijn de hoeveelheid plantensoorten, de massa aan bloesem en de hoeveelheid overige soorten.

De extensieve gazons blijken gemiddeld iets soortenrijker en veel rijker aan bloesem. Die verschillen zijn vroeg in het voorjaar nog gering en zijn ’s zomers het grootst. Ook in het najaar hebben de extensieve gazons nog meer soorten en meer bloesem, maar dan worden de verschillen geleidelijk weer kleiner.

De extensieve gazons zijn eveneens rijker aan bijzondere plantensoorten. Maar ook in de reguliere gazons blijken bijzondere soorten zicht te kunnen handhaven. De “overige soorten” zijn talrijker aanwezig in de extensieve gazons. De Nansenbaan scoort wat overige soorten (met name insecten) veel minder goed dan het Schengegebied. De oorzaak daarvan ligt waarschijnlijk bij het verstorende effect van het drukke wegverkeer op die plek.

De conclusie is dat de extensieve gazons op alle onderzochte aspecten beter scoren dan de regulier beheerde gazons. Wat de natuurwaarde betreft blijkt het in deze terreinen gunstig om het gazonbeheer te extensiveren.

Downloaden