Evaluatie natuurontwikkeling De Oosterschans 2021

Evaluatie natuurontwikkeling de Oosterschans 2021

Helemaal ingeklemd tussen de Goese Meer aan de west- en noordzijde en het Havenkanaal aan de westzijde en de oprukkende bebouwing aan de zuidzijde, ligt een fraai schiereiland met onverwachte natuurwaarden en vooral voor jongeren een heel leuk recreatiegebied. Misschien in afwachting van een betere naam, noemen we het nu het Recreatiegebied Oosterschans. Het is slechts een klein gebied, maar het heeft door een extreme afwisseling een hoge natuurwaarde. Er is een bosje met inheemse soorten, een dijk met een rij Canadapopulieren erop, er zijn riet- en moerasvegetaties en er zijn zowel zoete als zilte vegetaties en de daaraan gebonden insecten.

Downloaden