Evaluatie natuurontwikkeling De Mannee Goes, 2023

Evaluatie natuurontwikkeling De Mannee Goes, 2023

Helemaal aan de noordrand van de woonwijk de Mannee ligt een mooi stukje natuur. Toen de bouw van de wijk in volle gang was, is ook deze randzone ingericht, door de gemeente Goes en SLZ. Wandelpaden verbinden het gebied met de Kattendijkse dijk en zo is er een mooi ommetje te maken. Het gebied wordt beheer door de vrijwilligers van Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ). Er vindt een beheer van maaien en afvoeren plaats, waarbij veel rekening gehouden wordt met de insecten. Jaarlijks worden de natuurwaarden van het terrein ook gemonitord. Het verslag over het jaar 2023 heeft u voor zich.

Downloaden