Eindverslag gazonproject Zeeland 2021-2023

Eindverslag gazonproject Zeeland 21-23

De gezamenlijke gemeenten in Zeeland beheren een grote oppervlakte aan gazon, naar schatting ca. 600 ha. Dat werd voor het grootste deel “traditioneel” intensief gemaaid, soms tot wel meer dan 30 keer per jaar. Gemeenten hebben ambities op gebied van bescherming van biodiversiteit, klimaat en milieu. Het was dan ook vanzelfsprekend dat ook naar het beheer van de gazons gekeken werd. Landschapsbeheer Zeeland adviseerde gemeenten al langere tijd op gebied van ecologisch beheer en zwengelde ook een provinciale aanpak van het gazonbeheer aan.

Downloaden