Beheerplan Wildtuin Wijk Serlippens Terneuzen, 2021

Beheerplan Wildtuin Wijk Serlippens Terneuzen

In de wijk Serippens in Terneuzen ligt de Wildtuin van Terneuzen. Eigenlijk betreft het niet één tuin, maar een hele rij grotendeels aaneengesloten delen, dicht tussen de huizen. En eigenlijk betreft het ook geen Wildtuin, maar zou 'inheemse bosjes de lading meer dekken.

Toch is de Wildtuin in de jaren 60 van de vorige eeuw wel degelijk als tuin aangelegd en had het ook de bedoeling een tuinkarakter te behouden. De tuinen verwilderden en verbosten echter geleidelijk. De laatste decennia is er dus sprake van een bos, dat zelfs tamelijk hoog opgaand is.

De Wildtuin slingert zich als een groen lint door de woonwijken en er zijn ook een paar losse stukjes die als geïsoleerde bosjes tussen de huizen liggen. De bosjes worden intensief gebruikt als wandelplek en kinderen spelen er regelmatig.

De gemeente Terneuzen heeft Stichting Landschapsbeheer Zeeland gevraagd een beheerplan voor deze terreintjes te maken. 

Downloaden