Advies vegetatiebeheer Annie MG Smidtsingel en speeltuin Kapellerie, Kapelle 2022

Advies vegetatiebeheer Annie MG Smidtsingel en speeltuin Kapellerie, Kapelle 2022

In 2022 zijn in het kader van het Provinciale Gazonproject in de gemeente Kapelle twee deelprojecten opgepakt. Een eerste onderzoek is uitgevoerd naar de beheermogelijkheden van een tiental gazonstroken in de oosthelft van Kapelle. Het betreft rapport SLZ-2022-12-5.
Een tweede onderzoek is uitgevoerd naar het effect op natuurwaarde van het ingezette verschralingsbeheer aan de zuidrand van de Zuidhoek, de strook langs de Annie MG Smidtsingel te Kapelle. Daarbij is ook de speeltuin Kapellerie betrokken. Gevraagd is om een advies voor het beheer. De vraag was of het beheer geëxtensiveerd kan worden. Dat advies heeft u nu voor u. De natuurwaarden zijn beschreven aan de hand van aangetroffen flora en fauna, met name planten en van de fauna van de diverse insectengroepen. De flora is opgenomen met Tansley eenheden. Alle waarnemingen zijn op Waarneming.nl ingevoerd en zijn daar op ieder moment weer uit te exporteren. Een overzicht van alle aangetroffen soorten is per deelgebied in de bijlagen gegeven.

Downloaden