In Zeeland hebben we diverse akkervogelgebieden. Hier zijn of worden maatregelen gerealiseerd om patrijzen en andere soorten van het boerenland te helpen. We hebben echter nog niet goed zicht op waar en in welke aantallen patrijzen voorkomen in Zeeland en of ze gebruikmaken van deze maatregelen. Daarom is samen met Sovon Vogelonderzoek Nederland en Poldernatuur Zeeland het Patrijzenmeetnet opgezet.

Patrijs-Perdix perdix - AW

Tellen en beschermen

Je kunt ons helpen door op 3 avonden in de periode februari t/m maart, vanuit de auto of op de fiets, een uurtje in de avondschemering, patrijzen te monitoren in jouw omgeving samen met andere vrijwilligers.

Tijdens een monitoringronde wordt een aantal transecten afgelegd, waarbij om de 100 meter een meting wordt uitgevoerd middels audiotrapping. Hier wordt kort het audiofragment van een roepend mannetje afgespeeld totdat er een reactie wordt gegeven. Bij geen reactie wordt doorgereisd naar het volgende punt op het transect. Op het einde van de drie monitoringsavonden hopen we een goed beeld te hebben van de aanwezige patrijzen in het gebied.

NB: specifiek voor het Akkervogel topgebied Burghsluis zoeken we vrijwilligers om patrijzen te tellen, maar ook zoogdieren in de periode januari – februari.

monitoren tellen

Functie eisen

 • Voor jong en oud
 • In staat om fysiek werk uit te voeren, speciale lichaamskracht is niet vereist, iedereen zet zich in naar eigen kunnen. 
 • Rijbewijs is niet noodzakelijk want meerijden kan ook, en het is ook op de fiets mogelijk
 • Kennis van zaken is niet direct nodig, die komt al werkend vanzelf wel
 • Wat tijd beschikbaar

Wat wij bieden

 • SLZ zorgt natuurlijk voor ondersteuning en begeleiding
 • Je kunt gratis deelnemen aan onze cursussen, excursies of workshops
 • Uiteraard worden materialen of hulpmiddelen ter beschikking gesteld door SLZ
 • We hebben een onkostenvergoeding en je bent goed verzekerd
 • Alle vrijwilligers krijgen ons tijdschrift "Landschapsbeheer Zeeland"
 • Naast alle leerzame aspecten is het vooral ook gezellig en gezond
 • Je leert je eigen omgeving nog beter kennen want je komt op allerlei locaties
 • Jaarlijks is er een vrijwilligersbijeenkomst
 • Gezelligheid
 • Contacten binnen en buiten de groep

Aanmelden

Om je aan te melden als vrijwilliger voor dit project vragen we je onderstaande persoonsgegevens aan ons door te geven.
Dit om beter te kunnen bepalen hoe we jou het effectiefst kunnen inzetten.

 • Naam
 • Adres
 • Beschikbare/voorkeur dagen
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres

Je kan je aanmelden door een e-mail te sturen naar: info@landschapsbeheerzeeland.nl

Na je aanmelding wordt je uitgenodigd voor een gesprek om alles goed door te spreken zodat je precies weet wat er wel en niet van je verwacht wordt en uiteraard kun je zelf ook aangeven hoe je het zelf graag ziet.

aanmelden als vrijwilliger