De bruine kiekendief (Circus aeruginosus) is een vogel van open gebieden die binnen Nederland vooral in het noorden en westelijke deel broedt. Helaas heeft de bruine kiekendief het moeilijk.

Er is een 'Steunpunt Bruine Kiekendief' opgericht ter bescherming van de bruine kiekendief in Zeeland en bestaat uit een samenwerking tussen de Werkgroep Roofvogels Zeeland, ZLTO, Poldernatuur Zeeland, Het Zeeuwse Landschap en Stichting Landschapsbeheer Zeeland. Klik hieronder voor alle informatie:

www.steunpuntkiekendief.nl

Steunpunt Bruine Kiekendief

Broedhabitat

Door verdroging en verruiging van het natuurlijk broedhabitat verplaatst de bruine kiekendief steeds vaker naar akkers met bijvoorbeeld winter- of zomertarwe of luzerne.

Een prima broedbiotoop, maar met het risico dat het nest onbedoeld wordt uitgemaaid tijdens de oogst. Als vrijwilliger spoor je broedende bruine kiekendieven op en (indien nodig) plaats je beschermingsmateriaal rondom het nest. 

Dit werk doe je vooral in de maanden juni en juli, meestal overdag maar soms ook ’s nachts of 's avonds.

Kiekendiefbescherming - Jan Nagelkerke

Functie eisen

 • Voor jong en oud
 • In staat om fysiek werk uit te voeren, speciale lichaamskracht is niet vereist, iedereen zet zich in naar eigen kunnen. 
 • Rijbewijs is niet noodzakelijk want meerijden kan ook
 • Kennis van (roof)vogels is handig, maar niet vereist, die komt al werkend vanzelf wel
 • Wat tijd beschikbaar

Wat wij bieden

 • SLZ zorgt natuurlijk voor ondersteuning en begeleiding
 • Je kunt gratis deelnemen aan onze cursussen, excursies of workshops
 • Uiteraard worden materialen of hulpmiddelen ter beschikking gesteld door SLZ
 • We hebben een onkostenvergoeding en je bent goed verzekerd
 • Alle vrijwilligers krijgen ons tijdschrift "Landschapsbeheer Zeeland"
 • Naast alle leerzame aspecten is het vooral ook gezellig en gezond
 • Je leert je eigen omgeving nog beter kennen want je komt op allerlei locaties
 • Jaarlijks is er een vrijwilligersbijeenkomst
 • Gezelligheid
 • Contacten binnen en buiten de groep

Aanmelden

Om je aan te melden als vrijwilliger voor dit project vragen we je onderstaande persoonsgegevens aan ons door te geven.
Dit om beter te kunnen bepalen hoe we jou het effectiefst kunnen inzetten.

 • Naam
 • Adres
 • Beschikbare/voorkeur dagen
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres

Je kan je aanmelden door een e-mail te sturen naar: info@landschapsbeheerzeeland.nl

Na je aanmelding wordt je uitgenodigd voor een gesprek om alles goed door te spreken zodat je precies weet wat er wel en niet van je verwacht wordt en uiteraard kun je zelf ook aangeven hoe je het zelf graag ziet.

aanmelden als vrijwilliger