Om de eigendomsgrens van een ambachtsheerlijkheid af te bakenen werd vroeger vaak een lindeboom aangeplant. Deze grenslinde deed later ook dienst als grens tussen twee gemeenten. De linde werd gekozen vanwege de hoge leeftijd die de boom kan bereiken. De gemiddelde leeftijd van nog overgebleven oorspronkelijke linden is ongeveer 250 jaar. Grenslinden zijn tegenwoordig vooral te vinden op Zuid-Beveland; ze hebben een hoge cultuurhistorische en landschappelijke waarde.

Vanaf 2006 is het mogelijk om voor het onderhoud van grenslinden een abonnement af te sluiten met Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ). SLZ heeft een duurzaam systeem opgezet voor controle en eenvoudig onderhoud van zowel jonge als oude grenslinden.
Op Zuid-Beveland staan ongeveer 250 grenslinden. De oude bomen uit vroeger tijden zijn aangevuld met jonge bomen via SLZ. Momenteel zitten 146 grenslinden in een abonnement.

Het abonnement omvat de volgende jaarlijkse werkzaamheden:    
•    Vrijmaken van de plantspiegel bij 1-2 jarige bomen
•    Verwijderen van stamschot bij oude en jonge bomen
•    Verwijderen van boom- en struikopslag rondom de oude bomen
•    Het vorm-snoeien van jonge bomen
•    Controle van de boombescherming bij jonge bomen
•    Weghalen van de baardgroei bij oude bomen

Kosten voor een 5-jarig abonnement voor overheden en terreinbeheerders: €25 per boom per jaar.
Kosten voor een 5-jarig abonnement voor particulieren: €7,50 per boom per jaar.

80 jonge bomen zijn inmiddels ouder dan 10 jaar en hebben naast de jaarlijkse zorg door vrijwilligers een tweejaarlijkse begeleidingssnoei nodig. De jong volwassen bomen worden gesnoeid en zo nodig opgekroond. SLZ kan dit volgens offerte verzorgen.Specialistisch onderhoud van de oude grenslinden is periodiek nodig voor de stabiliteit van de bomen en uit oogpunt van veiligheid.

SLZ neemt graag contact met u op voor het abonnement of een aanbod op maat voor inventarisatie/onderhoud.
Grenslinde te Ovezande