Bij het samenstellen van de inhoud van deze site is uiterste zorg nagestreefd, maar Stichting Landschapsbeheer Zeeland sluit iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.

Aan de informatie die op deze site getoond wordt, kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. Informatie op de site kan door Stichting Landschapsbeheer Zeeland zonder aankondiging of verplichting worden gewijzigd.

Stichting Landschapsbeheer Zeeland is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.

Er wordt geen enkele garantie gegeven inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie die op dit systeem wordt geraadpleegd of die via dit systeem wordt uitgewisseld.

Stichting Landschapsbeheer Zeeland biedt geen garantie betreffende de veiligheid van de website, noch kan de organisatie aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site.