Wim Roose

Ik ben Wim Roose en ik woon in Vlissingen. Mijn start bij SLZ was Cultuurhistorie, afdeling grenspalen en -stenen. Deze groep was actief in Zeeuws-Vlaanderen met zoeken naar en onderhouden van grenspalen van respectievelijk Gentse godshuizen, Oostenrijkse rijk en de Belgische grenzen.

Nu heb ik persoonlijk niet zoveel met grenzen, vind ze nogal begrenzend. Maar vooral uit historisch oogpunt zijn ze zeer interessant. Dan blijkt dat ook vroeger de grenzen wel verlegd werden, zouden meer mensen moeten doen, of gewoon erover heen gaan.

wim

Tienden

Later ben ik me gaan verdiepen in Tienden en tiendpalen. In 764 vaardigde Pepijn van Herstal (de vader van Karel de Grote) een decreet uit dat bepaalde dat voortaan iedereen tiendenbelasting aan de kerk was verschuldigd. Pachters moesten tien procent van de opbrengst afstaan aan de landeigenaar. De eigenaar van de grond moest dan wel zelf voor afvoer en verwerking van de opbrengst (oogst, vee, oid) zorgen.

Op Walcheren hadden we totaal 212 van dit soort blokken en iedere hoek van zo’n blok was voorzien van een hardstenen paal met een uniek nummer. In 1785 zijn al deze palen met hun locatie op schrift gezet. Door de inundatie en ruilverkavelingen is het wel even puzzelen tussen oude en nieuwe kaarten om de huidige locatie te kunnen bepalen.

tiendpaal

Tot op heden heb ik ruim 50 tiendpalen terug kunnen vinden. Veel staan er bij particulieren of als schamppaal bij boerderijen. Enkele hiervan heb ik samen met Hans Bostelaar kunnen herplaatsen op de originele plek.

Kortom, het is een leuke klus en prettig om dit voor SLZ te kunnen doen.