Succesgebied boerenlandnatuur

Met dit project willen we meer versterking van biodiversiteit op agrarische percelen creëren.

We voeren hiervoor inrichtingsmaatregelen uit t.b.v. de biodiversiteit op agrarische percelen in de Zak van Zuid Beveland, deelgebied de Poel.

Het type maatregelen is afhankelijk van de gebiedsanalyse, maar denk hierbij bijvoorbeeld aan groepjes struiken, heggen, poelen, plasdras gebied en akkerranden. Hopelijk levert dan 6 - 8% van het oppervlak een bijdrage aan de kwaliteit van de leefgebieden en doelsoorten.