Streekeigenpaden

Streekeigenpaden

Er wordt een streekeigenpad gerealiseerd met daarbij een verbintenis met Zeeuwse Ankers als pilot. Het doel is om in de jaren daarna meerdere streekeigenpaden te realiseren in Zeeland. Een streekeigenpad versterkt de (natuur)beleving van de inwoners en bezoekers van Zeeland, de relatie met de ondernemers langs route of in directe nabijheid van het pad voor streekproducten, de horeca en overnachtingsmogelijkheden. Doordat het pad is ingebed in de structuur van het Wandelnetwerk Zeeland kan men de route verder uitbreiden of een ander start- of eindpunt kiezen.

Ankerpunten en app momenten

Het doel van dit project is: een bewegwijzerd streekeigenpad van 10 tot 15 kilometer met 3-5 ankerpunten, 3-5 app-momenten en een startpaneel met route en omschrijving van de omgeving.

De informatie van de ankerpunten en de route van het Streekeigenpad kan vooraf worden gedownload middels een app waarbij gebruikt wordt gemaakt van een groter concept. We willen een Streekeigenpad aanbieden dat zoveel mogelijk over boerenland gaat en waarbij we gebruik maken van de bestaande wandelknooppunten. Ieder Streekeigenpad heeft haar eigen thema en dit thema heeft altijd een link met het verleden en de cultuurhistorie; Zeeuwse Ankers.

App

Ook de naam van het pad is gerelateerd aan het verleden. De wandelingen zullen langs de meer en minder bekende, maar ook langs herkenbare punten, van de regio gaan. Langs de route is er informatie via de app te downloaden over landschap en cultuurhistorie, elementen, unieke overnachtingen buiten de reguliere toeristische centra, agrarische steekproducten, openbaar vervoer, dorpscafés en boerderijterrassen. Uiteraard zal de route langs interessante en markante punten voeren die de reguliere bezoeker en bewoner van Zeeland niet snel zal ontdekken. De route loopt zeker ook langs de kenmerkende landschapselementen en boerderijen waarbij ook gewezen zal worden op kleine cultuurhistorische elementen die de steek herkenbaar maken.

app

Ankerpunten

Onderweg kunnen een aantal ‘ankerpunten’ worden bezocht met daaraan gekoppelde artikelen die geplaatst zijn op de website van Zeeuwse Ankers. Deze ankerpunten geven nadere uitleg over datgene wat het agrarische cultuurlandschap van Zeeland te bieden heeft. Deze ankerplaatsen zullen tevens in het veld direct verwijzen naar de Zeeuwse Ankers website middels het ankerschildje met QR code. Men loopt dus een route over grotendeels onderharde- of boerenlandpaden en komt onderweg een aantal cultuurhistorische bezienswaardigheden tegen zoals een veedrinkput die huisvesting biedt (of kan bieden) aan kamsalamanders waarover men dan informatie krijgt of kunt opzoeken. De artikelen zijn of worden opgenomen op de site van Zeeuwse Ankers. De ankerpunten die worden toegevoegd aan de Streekeigenpaden zijn gerelateerd aan ons werkveld. Deze kenmerkende elementen geven Zeeland hun identiteit. Voorbeelden hiervan zijn; makelaar, vleermuis, akkerranden, bakkeet, drinkputten, steenuil, Zeeuwse hagen, welen, boerderijen, grenslinden, boomkikker, hoogstamfruitbomen, hekwerken, enz. De informatie van deze punten is op de online variant aanklikbaar en vooraf afzonderlijk te downloaden. We streven er naar dat de route ook voert langs (andere) bestaande ankerplaatsen. Het Streekeigenpad heeft een route, een omschrijving, foto’s, evt. filmpjes, alles in relatie tot de ankerpunten en te bekijken via een app. Verder weet de wandelaar, met behulp van GPS precies waar hij/zij zich bevindt.

Tweedaags arrangement

In dit nieuwe project willen wij bijzondere themaroutes realiseren over het platteland, zoals ook het landelijk project ‘Klompenpaden’ in de Provincies Utrecht en Gelderland is gerealiseerd. Deze themaroutes zijn anders dan de huidige, reeds bestaande themaroutes want hierin bieden we de mogelijkheid van een tweedaags arrangement, waardoor dit ook aantrekkelijker wordt voor bezoekers van elders, bijvoorbeeld voor een weekend. Er is dan een link met lokale ondernemers voor verblijf en horeca. Streekeigenpaden kun je aan elkaar linken met behulp van een verbindingsroute, dit biedt de mogelijkheid om een langere wandeling te maken of te kiezen voor twee dagen lopen. Doordat het pad is ingebed in de structuur van het Wandelnetwerk Zeeland kun je de route verder uitbreiden of een ander start- of eindpunt kiezen.  

Zeeuwse Ankers

Het Streekeigenpad willen we koppelen aan Zeeuwse Ankers. Dit is dé culturele biografie van Zeeland die de Zeeuwse identiteit voedt en de inwoner én toerist met Zeeland verbindt. Te bereiken door het Zeeuwse landschap, het materieel- en immaterieel Erfgoed, in te zetten als ontdekking én beleving. Door de Streekeigenpaden in Zeeland en de artikelen over de Zeeuwse natuur in landelijk gebied met elkaar te koppelen kan dit een meerwaarde hebben. zie ook: www.zeeuwseankers.nl  

logo zeeuwse ankers

Samenwerking en financiering

Dit project wordt mogelijk gemaakt door de Provincie Zeeland.

Provincie Zeeland