Landschapsparels

SLZ werkt aan versterking van de streekeigen identiteit van verschillende Zeeuwse landschappen en zoekt in alle regio’s locaties voor het herstel of aanleg van typische landschapsparels. Ze werken daarbij ook samen met de Zeeuwse Agrarische Natuurverenigingen en streven ernaar om per regio minimaal één landschapsparel te krijgen. Dit bestaat uit een cluster van locaties met een landschapsparel waarbij het gaat om inrichten of herstel. Een landschapsparel bestaat uit aanleg of herstel van een of meerdere streekeigen landschapselementen t.b.v. provinciale doelsoorten binnen een aandachtsgebied van het Agrarisch Natuurbeheer.

Beleving en biodiversiteit

Landschapsparels worden gevormd door landschapselementen die typerend zijn voor de specifieke regio. Ze hebben een functie als (onderdeel van het) leefgebied van enkele  doelsoorten van het agrarisch natuurbeheer in Zeeland. Landschapsparels dragen bij aan de beleving van het typische streekeigen landschap in een Zeeuwse regio en kunnen de biodiversiteit van het platteland versterken. 

poel

Samenwerking en verbinding

SLZ is samen met verschillende samenwerkingspartners waaronder de Agrarische Natuurverenigingen en het collectief Poldernatuur actief bezig met diverse projecten die de biodiversiteit in het cultuurlandschap vergroten. Ze wil daarbij agrariërs en bewoners van het platteland in Zeeland zoveel mogelijk betrekken. In samenwerking met de Provincie Zeeland heeft ze dit jaar een project opgestart voor herstel en realisering van bovengenoemde landschapsparels.

De eerste parels zijn gestart, maar er is nog meer ruimte. Ze bieden u de mogelijkheid om met meerdere deelnemers mee te doen in dit project op nabije locaties in zo’n leefgebied. Ze zullen kijken naar de mogelijkheden voor een goed plan en het bedrag dat nodig is voor aanleg en of herstel. Als ze goede maatregelen kunnen treffen, binnen de voorwaarden, dan kan een parel (mede) gefinancierd worden door de EU via POP3 en de Provincie Zeeland.

Alle Zeeuwse regio’s

In alle Zeeuwse regio's komen de bekende streekeigen landschapselementen voor: knotbomen, meidoornhagen, hoogstamfruitboomgaarden en poelen. Zoals iedereen wel weet zijn streekeigen landschapselementen van grote betekenis voor de biodiversiteit.

Opknappen en herstel

Bij herstel valt te denken aan aanleg en herstel van clusters van streekeigen landschapselementen op verschillende locaties in Zeeland. Met clusters  bedoelen ze het opknappen van enkele landschapselementen op meerdere terreinen, die bij elkaar in de buurt liggen, zoals het vergroten van een oude drinkput, herstel van een weel, of van heggen en hagen langs een paar weilanden, herstel van landschapselementen langs een dijk, een cluster van poelen. Deze elementen zijn kenmerkend en leveren een bijdrage aan de verhoging van de ecologische, landschappelijke en cultuurhistorische waarden van een gebied. Zo is een van de voorwaarden dat de elementen een bijdrage leveren aan de provinciale doelsoorten binnen de leefgebieden van het agrarisch natuurbeheer.

 

erf

Informatie en uitleg

Stichting Landschapsbeheer Zeeland is bereikbaar voor vragen over dit project, en kan ook tijdens een informatieavond over Agrarisch Natuurbeheer voor agrariërs en betrokkenen uitleg geven.

 

meidoorn

Samenwerking met en financiering door:

eu prvoncie

Veel gestelde vragen

Het herstellen van Zeeuwse boerderij is niet altijd makkelijk. Oude technieken en materialen zijn niet overal verkrijgbaar. Met deze publicatie hoopt Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) een bijdrage te leveren aan het behoud van ons erfgoed en daarmee aan het behoud van de identiteit van de diverse regio’s in Zeeland.Hoe metsel ik een vervallen regenput op, wat is het recept voor nieuwe voegen, waarmee moet ik het hout van mijn schuur behandelen, hoe maak ik een nieuwe mendeur. Antwoord hierop vind je in de gids 'De kleine historische elementen in Zeeland'. 'Een gids voor instandhouding en herstel'. Door middel van talrijke foto's en tekeningen biedt deze gids handvatten, technische tips en zet vele adviezen bij elkaar.

Meer informatie

Een Zeeuwse haag is gemengde heg met typische Zeeuwse soorten. Vroeger werd deze heg als vee-afscheiding gebruikt.   

Meer informatie