Exotenbestrijding

Bestrijden van exotische planten samen met vrijwilligers

Exoten zijn soorten die van nature niet voorkomen in de Nederlandse natuur, maar door toedoen van de mens hier terecht zijn gekomen. Een aantal van deze exoten verspreidt zich dusdanig snel dat ze een bedreiging vormen voor inheemse soorten en ecosystemen. Dit worden invasieve exoten genoemd. We halen deze met vrijwilligers jarenlang handmatig weg tot ze verdwijnen.

Voorbeelden
Bekende voorbeelden van exoten zijn de Amerikaanse vogelkers, reuzeberenklauw en Japanse duizendknoop. Ook in Zeeland vormen deze- en andere invasieve exoten een bedreiging voor de lokale flora en fauna. Om de opmars van deze invasieve exoten een halt toe te roepen zijn de Provincie Zeeland en SLZ een meerjarige samenwerking aangegaan. In eerste instantie komt de focus te liggen op de bestrijding van de reuzenbalsemien en reuzenberenklauw.

Houd exoten exotisch
In de folder 'Houd exoten exotisch' (onderaan deze pagina) worden 4 exoten toegelicht.
Op de 'Verspreidingskaart invasieve exoten' (onderaan deze pagina) is te zien hoe reuzenbalsemien en reuzenberenklauw zich al hebben verspreid in Zeeland. 

Vrijwilligers

Voor de praktische invulling van dit project hebben we veel enthousiaste vrijwilligers nodig! Na een korte opleiding ben je klaar om samen met andere vrijwilligers de exoten te lijf te gaan. Onder begeleiding van één van onze medewerkers voer je de werkzaamheden uit en draag je je steentje bij aan de Zeeuwse biodiversiteit!
 

Wat Bieden we 

  • Training
  • Begeleiding
  • Uitrusting
  • Gezelligheid
  • Frisse neus

Hoe kun je je aanmelden?

Om je aan te melden als vrijwilliger voor dit project vragen we je onderstaande persoonsgegevens aan ons door te geven. Dit om beter te kunnen bepalen hoe we jou het effectiefst kunnen inzetten.

  • Naam
  • Adres
  • Beschikbare/voorkeur dagen
  • Telefoonnummer
  • E-mail adres

Stuur (ook voor vragen) een mail naar: info@landschapsbeheerzeeland.nl

Zelf een exoot melden

Om een goed overzicht te houden waar de exoten zich bevinden is het nuttig om een melding te doen. Hiervoor raden wij de ObsIdentify of iObs app aan. Door een foto te maken herkent de app de plant en worden locatie/data etc. automatisch doorgevoerd. Naast de apps kunt u ook gewoon een melding doorgeven via de site van waarneming.nl. De data van eerdergenoemde apps en waarneming.nl wordt allemaal doorgevoerd in een landelijke database (NDFF) welke wij weer gebruiken als bron. Zie onderaan de pagina een handleiding voor het installeren en gebruik van de app.

Online exoten verspreiding/bestrijding kaart

Zie onderstaande web-viewer om een overzicht te zien van waar zich welke exoot bevindt en welke gebieden bestreden zijn.

Zie voor meer informatie over invasieve exoten ook:

Reuzenbalsemien

Folder 'Houd exoten exotisch'

Verspreidingskaart invasieve exoten

Herken de Exoot

Meldingen doen via ObsIdentify/iObs

Financiers

""