Ecologisch gazonbeheer

De gezamenlijke gemeenten in Zeeland beheren een grote oppervlakte aan gazon. Dat wordt intensief gemaaid, soms tot wel meer dan dertig keer per jaar. Het effect is dat de gazons er onberispelijk als een strak groene grasmat bij liggen. Aan deze vorm van beheer kleven enkele nadelen. Het is heel arbeidsintensief, dus duur. Er wordt veel brandstof verbruikt, CO2 en fijnstof geproduceerd en is daarmee niet erg milieu- en klimaatvriendelijk. Daarnaast is de natuurwaarde veel minder dan die zou kunnen zijn. Een natuurvriendelijk beheerd gazon is daarmee tegelijk ook een milieu- en klimaatvriendelijk gazon! Vooral planten en insecten profiteren hiervan.

Grasland

Gezamenlijk project

Het is erg nuttig te onderzoeken of het mogelijk is om tenminste een deel van de gazons op een natuurvriendelijker manier te kunnen beheren. SLZ ontwikkelde daarom een project samen met zes gemeenten, IVN Natuureducatie en met steun van Provincie Zeeland. In dit project wordt onderzoek naar ecologisch beheerd gazon verder over Zeeland uitgerold, waarbij het doel is om aanbevelingen te kunnen doen, zodat die zo snel mogelijk in de praktijk kunnen worden toegepast. Het is nuttig om samen op te trekken, gegevens goed vast te leggen, te bundelen en te delen, zodat dit makkelijker naar het beleid is te vertalen.

Bloemrijk grasland

Doelsoorten

Met name in het voorjaar kunnen natuurlijke (extensief beheerde) gazons uitbundig bloeien met waardevolle soorten als klavers, composieten en diverse lipbloemen. Ze kunnen druk bevlogen worden door bijvoorbeeld zweefvliegen, hommels en allerlei zandbijen. Er kunnen zelfs nestaggregaties van bijen in ontstaan. Voor dit project betreffen de grashommel en de weidebij goede doelsoorten.

Gewone Pendelzweefvlieg - Sandra Dobbelaar SLZ

Samenwerking & financiering

Logo Provincie Zeeland ivn png Gemeente Borsele Logo Gemeente Terneuzen gemeente Goes gemeente Hulst gemeente noord-beveland logo gemeente tholen