Cultureel erfgoed

SLZ zet zich in voor het beheer en behoud van streekeigen erfgoed. Dit doen we door te inventariseren, kennis te verzamelen en onderhoud- en herstelwerkzaamheden uit te voeren rondom drie thema’s:

  • Funerair erfgoed
  • Historische grensstenen en grenspalen
  • Historische grensbomen op Walcheren

Binnen deze thema’s vormen vrijwilligers een belangrijk netwerk waarop een beroep kan worden gedaan voor specifieke kennis en vaardigheden.

Funerair erfgoed

Historische begraafplaatsen en kerkterreinen zijn van grote cultuurhistorische en ecologische waarde. Om deze plaatsen in stand te houden worden door heel Zeeland waardevolle funeraire elementen opgespoord en hersteld. Daarbij gaat het niet alleen om de beplanting en de cultuurhistorische elementen, maar ook om de begraafplaats of het kerkterrein als geheel. Hiervoor geven wij graag advies en denken wij graag mee bij het maken van een herstel- en beheerplan. Daarnaast kunnen wij helpen bij het realiseren van de plannen en het werven, binden, begeleiden en faciliteren van een beheergroep. Werkzaamheden die onder de beheergroep vallen zijn bijvoorbeeld het schoonhouden van paden door middel van schoffelen, maaien en snoeien en het restaureren van grafmonumenten en grafheuvels. Voor dit laatste wordt nauw samengewerkt met een restauratiebedrijf.

Historische grensstenen en grenspalen

In Zeeland zijn nog veel historische grensstenen en grenspalen te traceren. Deze bijzondere elementen vertellen veel over de geschiedenis van een streek maar vaak is deze waarde en ouderdom niet bekend. Daarnaast staan ze vaak op onlogische plaatsen waardoor de stenen en palen snel beschadigingen oplopen of zelfs verdwijnen. Samen met eigenaren en vrijwilligers zorgt SLZ voor de inventarisatie, controle en het herstel van deze historische elementen.

Om de originele standplaats te achterhalen wordt gebruik gemaakt van archieven en oude kaarten. Soms wordt gekozen voor een nieuwe standplaats of worden stenen of palen opnieuw geplaatst. Naast het verdere beheer van de elementen wordt gezorgd voor het maken en plaatsen van informatievoorziening.

Grenspaal Kortgene

Grensbomen Walcheren

Een ‘grensboom’ is doorgaans een monumentale alleenstaande boom, vaak een linde, om grenzen van bijvoorbeeld ambachtsheerlijkheden en andere bijzondere plaatsen in het landschap te markeren. Deze bomen zijn in Zeeland vooral te vinden in de Zak van Zuid-Beveland. Dat er ook op andere plekken in Zeeland grensbomen hebben gestaan is minder bekend. Door middel van archieven en oude kaarten word uitgezocht waar grensbomen hebben gestaan. Indien mogelijk planten we bomen op de oorspronkelijke plaatsen terug.

Meldpunt Erfgoed Zeeland

SLZ maakt deel uit van het samenwerkingsverband ‘Meldpunt Erfgoed Zeeland’ en verwerkt jaarlijks meldingen die bij dit meldpunt worden gedaan. Deze meldingen worden o.a. afgehandeld door vrijwilligers.

Streekeigen erfgoed vrijwilligers

Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan het creëren van draagvlak voor streekeigen erfgoed. Zij inventariseren, verzamelen kennis en voeren onderhoud- en herstelwerkzaamheden uit binnen de verschillende onderdelen. Wil jij je ook als vrijwilliger hiervoor inzetten? Op de website www.natuurwerkzeeland.nl vind je vacatures gericht op streekeigen erfgoed. Staat er op dit moment niks voor je tussen? Neem dan contact op met SLZ.

Vrijwilligers streekeigen erfgoed

 

 

Veel gestelde vragen

Of het nu gaat om het maken van een plan, het  planten van een boom of het herstellen van een toegangshek lijkt er op het eerste gezicht weinig perspectief, maar wanneer we alle projecten en regelingen eens nader bekijken, zien we toch nog aardig wat mogelijkheden.

Meer informatie

Het herstellen van Zeeuwse boerderij is niet altijd makkelijk. Oude technieken en materialen zijn niet overal verkrijgbaar. Met deze publicatie hoopt Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) een bijdrage te leveren aan het behoud van ons erfgoed en daarmee aan het behoud van de identiteit van de diverse regio’s in Zeeland.Hoe metsel ik een vervallen regenput op, wat is het recept voor nieuwe voegen, waarmee moet ik het hout van mijn schuur behandelen, hoe maak ik een nieuwe mendeur. Antwoord hierop vind je in de gids 'De kleine historische elementen in Zeeland'. 'Een gids voor instandhouding en herstel'. Door middel van talrijke foto's en tekeningen biedt deze gids handvatten, technische tips en zet vele adviezen bij elkaar.

Meer informatie

Wij werken heel veel samen met vrijwilligers. Zonder al die vrijwilligers zou er veel werk in het landschap niet gedaan kunnen worden! Wij kunnen regelmatig nieuwe vrijwilligers gebruiken! 

Meer informatie