Advies kleine cultuurhistorische elementen

De laatste tientallen jaren zijn veel kleine cultuurhistorische elementen verdwenen. Landschap en erven veranderden als gevolg van de schaalvergroting en mechanisatie. Elementen als bruggetjes, sluisjes, historische grenspalen, kerkenpaden, bakkeetjes, welputten en hekken verdwenen of werden niet meer onderhouden.

Steeds meer dringt nu het besef door dat we, wat er nog is aan kleine historische elementen op de boerenerven en in het buitengebied, moeten behouden. Het zijn stukjes geschiedenis uit de eigen streek, die de aantrekkelijkheid en afwisseling verhogen en een bijdrage leveren aan de beleving van het landschap. Onder herstel wordt verstaan het terugbrengen in de oorspronkelijke staat, zonder dat er slechts sprake is van onderhoud.

Welke elementen komen in aanmerking?

Bent u eigenaar van een klein cultuurhistorisch element op een erf of in het buitengebied van Zeeland, laat het ons dan a.u.b. weten. Een van onze adviseurs komt dan bij u langs kom het element te bekijken. Aan de hand van een beoordelingsformulier worden punten aan het element geven. Elementen met het hoogste aantal punten komen het eerst in aanmerking voor subsidie, mits ze binnen de meebetalende gemeenten liggen.

 

Hek

Het herstellen

Eigenaren nemen zelf contact op met aannemingsbedrijven en zorgen er zelf voor dat het herstel tijdig wordt afgerond, waarbij een SLZ-medewerker adviseert en waar nodig bijstuurt. Indien gewenst overlegt een SLZ-medewerker met een contactpersoon van de gemeente over de te subsidiëren elementen.

Sluisje

Subsidie

Let op! U ontvangt enkel subsidie indien uw gemeente via SLZ meedoet aan dit project. Sommige gemeentes melden zich niet van tevoren hiervoor aan. Pas als er een element in aanmerking komt, kan het zijn dat een gemeente instemt.

In de meeste gevallen ontvangt de eigenaar subsidie voor (maximaal) 40% van de kosten.