Privacy Statement

Op het moment zijn we bezig met dit onderdeel en gezien de complexiteit van onze situatie hebben we meer tijd nodig. Wij zullen dit medio 2019 in orde hebben.

Wet bescherming persoonsgegevens
Stichting Landschapsbeheer Zeeland verwerkt de door u aan de organisatie verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Doeleinden van gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van het aangaan van een lidmaatschap, voor de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigingen, het uitvoeren van (koop)overeenkomsten, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens
U kunt ons laten weten dat er geen persoonsgegevens van u mogen worden verwerkt in het kader van marketingactiviteiten. U kunt uw bezwaren hiertegen kenbaar maken aan onze administratie. U zult dan niet meer door ons benaderd worden voor marketingdoeleinden zoals uitnodigingen, digitale nieuwsbrief, etc..

Recht van inzage en correctie
U kunt bij onze administratie laten controleren of de door ons geregistreerde gegevens juist zijn. Indien de gegevens niet juist blijken te zijn, zullen wij dit corrigeren. Wij kunnen u vragen u te legitimeren.

(Technische) beveiliging
Wij hebben passende maatregelen genomen om onze systemen te beveiligen. Alle personen die namens de organisatie van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Cookies

Als u onze website bezoekt om informatie te verkrijgen of om u aan te melden voor een van onze activiteiten, worden bepaalde gegevens verzameld en geanalyseerd, zoals de bezoekfrequentie, browsertype, IP-adres, de bezochte pagina's en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens worden gebruikt om de werking van de verschillende internetpagina's te verbeteren en deze site beter op gebruikerswensen aan te passen.

Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van cookies, dan bestaat de mogelijkheid deze cookies te blokkeren in uw internetbrowser.

SLZ verzamelt via deze website geen persoonsgerichte informatie behalve de informatie die u ons zelf ter beschikking heeft gesteld.
 

Het aan- en afmelden voor de digitale nieuwsbrief

Wij bieden een digitale nieuwsbrief waarmee onze vrijwilligers, relaties en andere geïnteresseerden geïnformeerd worden over nieuws van en over onze organisatie, activiteiten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de digitale nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Wijziging van privacy statement
De tekst van dit privacy statement kan, zonder voorafgaande aankondiging, door SLZ te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment ze op deze website zijn gepubliceerd.