Zeeland doet mee aan eerste Nationale Bijentelling op 21 en 22 april

Nederland Zoemt

In het weekend van 21 en 22 april organiseert Nederland Zoemt de eerste Nationale Bijentelling. Iedereen wordt opgeroepen om mee te doen aan dit landelijk onderzoek door in de tuin gedurende een half uur bijen te tellen. Dit onderzoek is nodig omdat het niet goed gaat met wilde bijen. Ruim de helft van de bijna 360 bijensoorten is bedreigd. Wilde bijen zijn belangrijk voor onze voedselvoorziening: 80% van onze eetbare gewassen is voor de bestuiving afhankelijk van bijen en andere insecten. Om de bij beter te kunnen helpen, is meer informatie nodig over waar bijen voorkomen en met hoeveel ze zijn.

Zeeland zoemt

Tijdens de nationale bijentelling geven Stichting Landschapsbeheer Zeeland en Het Zeeuwse Landschap op zaterdag 21 april een aantal instructies over het leren herkennen van (wilde) bijen.

Het is handig als de deelnemers zelf een insectennet (als je die hebt) en een paar lege potjes meenemen. Aanmelden is aardig maar niet noodzakelijk. Meer informatie kun je krijgen via Stichting Landschapsbeheer Zeeland.
 

Roodgatje - wilde bij op Zeeuwse meidoorn - LC

 

 

Bijen telinstructie Oud-Sabbinge
Van 10.30 uur t/m 12.30 geeft Erik Speksnijder een instructie om bijen op een juiste manier te kunnen tellen in de boomgaarden van Fruitteeltbedrijf De Ring, Ring 33 te Oud-Sabbinge. Er zal eerst in de schuur een korte powerpoint presentatie gegeven worden en dan wordt in de boomgaard gekeken welke soorten aanwezig zijn.

Bijen herkennen op Clinge
Van10.30 uur t/m 11.30 geeft Lucien Calle een bijen excursie in het Clingse bos. Vertrokken wordt vanaf de parkeerplaats vanaf de Molenstraat te Clinge. We bezoeken een grote nestplek waar honderden bijen van verschillende soorten door elkaar nestelen.

Inheemse bomen en planten voor wilde bijen op Vogelwaarde
Van 13.00uur t/m 14.00 geeft Lucien Calle een bijen telinstructie in enkele particuliere tuinen te Vogelwaarde. Verzamelpunt is Bossestraat 137. Te zien is o.a. een tuin met veel inheemse soorten planten, bloeiende fruitbomen, een bijenhotel en bij mooi weer een flink aantal verschillende soorten bijen.

Lezing Wilde bijen
Op 19 april is er een lezing in Zeeland speciaal over solitaire bijen georganiseerd door het IVN. Lees hier meer over deze bijeenkomst.

Meedoen

Meedoen aan de Bijentelling is eenvoudig, ook voor degenen die weinig of geen kennis van bijen hebben. Eind april kunnen er zo’n twintig verschillende soorten wilde bijen, hommels en zweefvliegen in de tuin vliegen. Om deze soorten te herkennen zijn er verschillende hulpmiddelen, zoals een telformulier met zoekkaart, instructievideo en een uitgebreid bijengidsje ontwikkeld. Al deze materialen zijn te vinden op www.nederlandzoemt.nl/bijentelling. Op deze website kunnen deelnemers in het weekend van 21 en 22 april ook direct de resultaten van hun telling invoeren en kan iedereen live de resultaten volgen. Uiteraard kun je ook meedoen onderstaande activiteiten zodat je de gevonden soorten makkelijker kunt herkennen.

grasbij

Wat is Nederland Zoemt?

Nederland Zoemt is een project van LandschappenNL, Naturalis, IVN Natuureducatie en Natuur & Milieu, mogelijk gemaakt dankzij een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij, met als doel het structureel vergroten van voedselaanbod en nestgelegenheid voor wilde bijen in Nederland. De Bijentelling wordt georganiseerd in samenwerking met EIS Kenniscentrum Insecten en Waarneming.nl.

Stichting Landschapsbeheer Zeeland doet in Zeeland mee aan dit project voor de wilde bijen.  We werken daarbij samen met diverse samenwerkingspartners waaronder Het Zeeuwse Landschap en het IVN.  Hierbij worden op diverse plekken in Zeeland bijenlinies aangelegd.  De wilde bij heeft het moeilijk en heeft meer plekken nodig waar ze voedsel en nestelgelegenheid kunnen vinden.

Wie belangstelling heeft om bijenplekken mogelijk te maken, kan contact opnemen met Stichting Landschapsbeheer Zeeland, Sylvia Tuinder: 0113-230936.

Lezing over solitaire bijen

OP 19 april is er een lezing in Zeeland speciaal over solitaire bijen, georganiseerd door het IVN. Wilt u meer weten over wilde bijen, dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij https://www.ivn.nl/provincie/zeeland/activiteiten/lezing-solitaire-bijen-en-insectenbiodiversiteit

campagnebeeld

Jaarlijks terugkerend onderzoek

Met de Nationale Bijentelling start Nederland Zoemt een jaarlijks terugkerend onderzoek uitgevoerd door burgers, zodat wetenschappers inzicht krijgen in de trends van bijenpopulaties in tuinen op verschillende plekken in Nederland. Behalve in kaart brengen hoe het gesteld is met bijen, wil Nederland Zoemt er met de Nationale Bijentelling voor zorgen dat meer Nederlanders in actie komen voor de wilde bij. Dit kan al door een bijenhotel te plaatsen, bijvriendelijk beheer te doen of meer inheemse bijvriendelijke struiken of bloemen te planten in de tuin of op het balkon.