Winnaar Gouden Jirizaag 2020

Vrijdag 9 oktober heeft SLZ de Gouden Jirizaag 2020 uitgereikt aan vrijwilliger Arthur Stijns. Hij ontving deze jaarlijkse ereprijs voor zijn inzet voor het landschap.

Arthur Stijns

Arthur is als wandelvrijwilliger al jaren actief bij de aanleg en onderhoud van diverse wandelnetwerken. In 2012 en 2013 was hij als vrijwilliger medeprojectleider van Wandelnetwerk Hart van Zeeland en ook vanaf 2014 bleef hij als vrijwilliger actief. Hij nam deel aan overleggen met Waterschap Scheldestromen, vrijwilligers, ambtenaren en eigenaren. Hij nam zelf zeer veel initiatief als er snel iets met bijvoorbeeld het WSS of een aannemer geregeld moest worden. Daarnaast bleef hij minimaal één dag per week in het veld actief als aanlegvrijwilliger. Nadat de aanleg van het wandelnetwerk Sporen in de Zak klaar was, werd hij vrijwillig coördinator van het team dat de controle en het herstel uitvoerde en ging hij zelf ook wekelijks op pad om het herstel uit te voeren.

Hij heeft zich ingezet voor het begeleiden van vrijwilligersgroepen die routes bedachten, helpen bij het vergaren van informatie voor panelen, het nummeren van knooppuntpalen, het steeds weer controleren van de routes, overleggen met eigenaren over toestemming, het coördineren van het uitzetten van de routes, zorgen dat alle informatie in het veld in gps werd vastgelegd, de informatie in GIS controleren, meedenken over de opening van het wandelnetwerk, etc.. Hij paste zelfs zo nodig zijn vakantie aan!

In de kern van elk wandelnetwerkteam leveren de herstelvrijwilligers een onmisbare bijdrage aan het op orde houden en vernieuwen van de routes en bijhorende contacten met eigenaren. 

Arthur is sterk in denkwerk én praktisch inzicht, tot en met uitvoering in detail. Dankzij Arthur’s inspanningen zijn alle bankjes en picknicktafels grondig aangepakt, zodat de levensduur met flink wat jaren is verlengd. In zijn 10e jaar bij SLZ was hij nauw betrokken bij de eerste herziening van netwerk Sporen in de Zak, en nu nog steeds kan SLZ op hem rekenen voor controles en als er panelen vervangen moeten worden.

Verrassing! 

Op vrijdag 9 oktober kwam Arthur, samen met zijn collega-vrijwilligers naar Wemeldinge voor de wandelexcursie die SLZ had opgezet. Daarna vond de officiële opening van het ommetje Wemeldinge plaats. Tot zover had Arthur geen argwaan. Dit stond zo in de planning van SLZ. Toen de burgemeester van Kapelle vroeg of Arthur samen met hem het informatiebord wou onthullen, voelde hij misschien een beetje nattigheid. En ja hoor, ze trokken samen het doek van het bord en wat kwam daaronder tevoorschijn: de Gouden Jirizaag met Arthur’s naam erop.

Bestuurs- en jurylid Thomas Collette nam gelijk het woord en benadrukte hoezeer SLZ haar vrijwilligers waardeert en dat ze vandaag Arthur daarvoor extra willen bedanken. De Gouden Jirizaag werd overhandigd, waarna de vrijwilligersgroep samen -op afstand-  gezellig ging lunchen.

Winnaar Gouden Jirizaag

Nominaties

Alle bij SLZ aangesloten vrijwilligers konden een collega-vrijwilliger nomineren voor de Gouden Jirizaag. Uiteraard moest deze wel voldoen aan een aantal voorwaarden. Bijvoorbeeld dat de genomineerde werkzaam moet zijn op een van de volgende terreinen met een accent op ‘veldwerk’:

- soortenbeheer  (weidevogels, vleermuizen, amfibieën, vlinders, insecten, enz.)

- cultuurhistorie (inventarisatie, restauratie, beheer, oude fruitrassen, enz.)

- wandelnetwerk (ontwerp, aanleg, beheer, enz.)

- landschapsbeheer (knotten, hoogstamfruit, enz.)

Ook moet deze persoon zich op verschillende manieren hebben onderscheiden (langdurig, speciaal thema, buitengewone inzet, etc.).

Jury

De afdeling Vrijwilligerswerk van SLZ heeft alle ingezonden nominaties gereduceerd tot drie personen. De jury, die bestaat uit de winnaar van vorig jaar Adrie Dijkhuizen, Bestuurslid SLZ Thomas Collette en beleidsmedewerker natuur en landschap bij de provincie Monica Schra-Anthonisse, is in de zomer bij elkaar gekomen om deze drie genomineerden door te spreken. Op basis van de motivatie van de inzenders en de informatie van SLZ over deze genomineerden, hebben zij met z’n drieën besloten wie de winnaar is geworden.