Wilt u een voedselbos beginnen?

Vanaf december 2022 starten wij, in opdracht van de Provincie Zeeland, een meerjarenproject (2022 t/m 2025) op, waarbij we op zoek gaan naar mensen die een Zeeuws Voedselbos op willen zetten. Deze kunnen wij via dit project een steuntje in de rug geven.

voedselbos vijg

Initiatiefnemers

Dit project is bedoeld om initiatiefnemers te ondersteunen met kennis en ervaring in het Zeeuwse m.b.t. realisatie van verschillende typen voedselbossen, doelgroepen en het gebruik en om bewustwording te creëren bij de doelgroepen en de te maken keuzes bij de aanleg van voedselbossen.

Zowel particulieren als agrariërs zijn welkom om aan te haken.
(Indien men reeds subsidie toegewezen heeft gekregen via een andere (overheids)regeling, dan kan deze niet deelnemen in dit project).

Lees via onderstaande button meer over dit project. Hier vindt u ook de randvoorwaarden om mee te kunnen doen.

voedselbos appel

Aanmelden

Voldoet u aan de randvoorwaarden en wilt u meedoen met dit project? Stuur dan een e-mail met uw gegevens naar info@landschapsbeheerzeeland.nl en wij nemen contact met u op om een afspraak te maken.

voedselbos bloemenrand

Provincie Zeeland

In het kader van de landelijke bossenstrategie werkt de Provincie
Zeeland aan de uitvoering van de Zeeuwse Bosvisie. Het doel is
om meer bomen en bos in Zeeland te realiseren, t.b.v.
koolstofopslag (halen klimaatdoelen) en het bevorderen van de
biodiversiteit.

Voedselbossen passen binnen het Uitvoeringsprogramma Landelijk Gebied 2021-2030, ‘Samen investeren in het Zeeuwse landelijk gebied’ van de Provincie Zeeland en kunnen bijdragen aan genoemde doelen zoals versterking van de biodiversiteit op het platteland, vergroten van de landschappelijke kwaliteit, versterken van een volhoudbare landbouw en vergroten van de groenblauwe dooradering.

Dit project is in opdracht van de Provincie Zeeland tot stand gekomen. 

 

""