Wandelevenement

Op zaterdag 21 mei organiseren wij ons jaarlijkse wandelevenement. Dit jaar is het op Tholen. Dit wandelevent wordt elk jaar georganiseerd speciaal voor alle betrokkenen bij het wandelnetwerk. 

Alle bij SLZ aangesloten vrijwilligers van het wandelnetwerk, de terreineigenaren waar wandelpaden over heen lopen en andere betrokkenen bij het wandelnetwerk ontvangen binnenkort een uitnodiging. 

wandelen

Doel wandelevenement

Bij het wandelnetwerk zijn veel mensen betrokken. Denk hierbij aan overheden, organisaties, grondeigenaren, bedrijven en vrijwilligers. Sámen met hen hebben wij ruim 2500 km landschappelijk wandelnetwerk gerealiseerd in Zeeland.

Het evenement bevordert de binding van alle betrokkenen bij wandelnetwerk Zeeland; zij delen hun ervaring en kennis met elkaar. We benadrukken het verband tussen een mooi landschap en het wandelnetwerk Zeeland door de historie en de kenmerken van het landschap zichtbaar te maken middels de excursies.

wandel event

Programma

Het programma is als volgt:

 • 10.00 uur: Inloop met koffie/thee
 • 10.30 uur: * Welkomstwoord SLZ
                   * Check je wandelkennis
                   * Wandelt Burgemeester Sijbers?
                   * Tholen beter leren kennen!
                   * Zeeland: Wandelprovincie
 • 12.00 uur:  Lunch verzorgd door de winnaar van de Thoolse Ondernemersprijs 2021: Cootjes Catering
   
 • 13.00 uur: Excursies, op basis van uw vooraf opgegeven keuze
 • 15.30 uur: Uiterlijk einde (direct na excursie)
Wandelroute Tholen

Keuzemenu wandelexcursies

-> bij aanmelden uw  1e + 2e voorkeurskeuze doorgeven!

 1. Plantenwandeling Schor Alteklein door Wijnand Lammers. ->: ± 4 km. (totaal)
  Met auto naar Gemaalweg, t.h.v. nr. 28 (ten zuiden van Tholen-stad).  Wandel door dit orchideeënrijke natuurgebied dat beheerd wordt door vrijwilligers van de christelijke natuurorganisatie A Rocha en van de Natuurvereniging Tholen. Dankzij dat beheer is een uniek gebied ontstaan met een aantal bijzondere planten en paddenstoelen. Bij voldoende animo bezoeken we ook de soortenrijke graslanden van de Landtong van Tholen.
 2. Natuurwandeling De Heen door Het Zeeuwse Landschap->: ± 10 km. (totaal)
  Met de auto naar kruising Campweg- parallelweg N257. De Slikken van de Heen bestaan uit voormalige zandplaten, slikken en schorren. Grote grazers zorgen voor een open en gevarieerd landschap. Ontdek dit landschap met uitleg door de gids.
 3. Stadswandeling Tholen door Piet Quist ->: ± 2,3 km. (totaal)
  Met auto naar Haven. Tholen is een vestingstad, dat nog goed te zien is aan de voormalige vestingwallen en vesten. De vestingwallen zijn voor een deel geslecht en omgevormd tot stadspark. Van de historische gebouwen zijn het stadhuis en de Grote Kerk de hoogtepunten. Wil je meer weten over de rijke geschiedenis, ga dan mee met deze stadswandeling.
 4. Cultuurhistoriewandeling: wandel door de Thoolse polder naar het voormalige stoomgemaal met toelichting door Kees Slager en wandel terug langs Nationaal Park Oosterschelde ->: ± 7 km. (totaal)
  Dit voormalige stoomgemaal werd in 1910 gebouwd onderaan de zeedijk bij de Schelphoek en diende ervoor om overtollig water uit de vaart over de dijk te pompen. Beklim ‘het licht van Strieën’; de 25 meter hoge schoorsteen van dit rijksmonument en kijk uit over Oosterschelde.
 5. Erf en Biodiversiteit wandeling -> ± 2 km. (totaal)
  Erf rondleiding over ‘De Kettinghoeve’ en akkerbouwbedrijf door eigenaresse Carolien Bierens, toelichting door imker Andy van de Velde over bijen én met de auto naar bloemzaadpercelen met toelichting door voorzitter bloemzaadstudieclub Wil Boogaard.

Aanmelden

Uiterlijk 16 mei via: tel.nr. 0113-23 09 36 of via info@landschapsbeheerzeeland.nl

met vermelding van:

uw naam, telefoonnummer en email-adres

én uw  1e + 2e voorkeurskeuze voor de excursies in het middagprogramma!

Locatie

Het Wandelevenement 2022 vindt plaats op het cultuurhistorisch erf van de familie Bierens, Kettingdijk 5 in Tholen.

De Kettinghoeve 2019

Samenwerking

DZN Logo Wandelnetwerk Zeeland Logo Provincie Zeeland logo Nationale postcode loterij logo gemeente tholen eiland tholen logo