Vrijwilligers gezocht

Inventarisatie rugstreeppadden

De indruk bestaat dat het niet goed gaat met de rugstreeppad in het Zeeuwse landelijk gebied. In een aantal grotere natuurgebieden zoals de duinen en de Zuidkust van Schouwen houdt de soort goed stand, maar daarbuiten lijken de aantallen omlaag te gaan. SLZ en RAVON willen de schouders eronder zetten om deze negatieve trend om te buigen. Dat kan door aanleg van nieuwe biotopen op strategische plekken in het landschap en een goed beheer daarvan. 

Maar voordat de eerste schop de grond in gaat willen deze organisaties eerst een veel scherper beeld hebben van de verspreiding van dit amfibie in Zeeland. De komende twee jaar zal daarom ingezet worden op een gebiedsdekkende inventarisatie van Zeeland. We willen in kleine teams op geschikte avonden in het voorjaar en de zomer Zeeland doorkruisen op locaties waar de trefkans hoog is en dan om de paar honderd meter even stilstaan om te luisteren of er kooractiviteiten hoorbaar zijn. Naast de bekende plekken waar rugstreeppadden populaties hebben gaat het dus juist ook om de kansrijke plekken waar er geen recente waarnemingen zijn. Het geluid van roepende rugstreeppadden is tot op enkele honderden meters hoorbaar. Locaties en een inschatting van het aantal dieren wordt dan op kaart geregistreerd.

Epidalea calamita

Meld je aan als vrijwilliger

Het idee is om vanaf dit voorjaar in groepjes van twee in een auto of op de fiets een heel gebied af te zoeken, maar wie alleen op pad wil, dat kan natuurlijk ook. Vrijwilligers kunnen zich voor een gebied opgeven. Iedereen die zich opgeeft krijgt van tevoren een instructie.

Geef je op via: info@landschapsbeheerzeeland.nl. Neem voor meer informatie contact op met Lucien Calle (06-22792100).