Visdieven hebben broedvogeleiland gevonden

Na overwintering in Afrika hebben ongeveer dertig visdieven op weg terug naar het noorden een nestplek gevonden op het broedvogeleiland in de spuikom van Dow Benelux, dat in november 2017 is aangelegd. Een veilige plek voor visdieven om te rusten en te broeden, de eerste jongen worden ieder moment verwacht. De aanleg van het broedvogeleiland is onderdeel van het project 2B Connect, een Interreg project om biodiversiteit te realiseren op bedrijventerreinen. In Zeeland wordt het project uitgevoerd door Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) en de ZMf (Zeeuwse Milieufederatie) met financiële steun van de gemeente Terneuzen.

visdiefje

Kraamgeluk

We zijn in blijde verwachting, want elk moment kunnen de eerste kleine visdiefjes geboren worden, aldus Cees van Houwelingen van DOW. Met dit eiland van 200 m2 willen Dow en North Sea Port in samenwerking met Stichting Kustbroedvogelfonds de visdief een veilige plek bieden om uit te rusten en te broeden. Rondom het eiland zijn planken bevestigd met een omheining van gaas om te voorkomen dat visdiefjongen in het water vallen. Doorlatend worteldoek met daarop een laag grind en kokkelschelpen zorgt voor een gunstige broedbiotoop. En er is voedsel voldoende, je ziet de visdieven af- en aanvliegen naar de nabij gelegen Westerschelde.

Tegengaan van overlast
De gemeente Terneuzen steunt financieel dit initiatief en het project 2B Connect. Met geld uit het potje van Het Landschap Uitvoerings Plan (LUP) hoopt zij de komende jaren meer bedrijventerreinen in Terneuzen te vergroenen en beter in te passen in het landschap. En als het om specifiek de visdief gaat, hopen ze dat met dit broedeiland de visdief niet of minder uitwijkt naar de sluizen en naar plekken in de stad. Hier zorgde deze stern regelmatig voor enige overlast.

jong visdiefje, foto Luciën Calle