Uitreiking Zeeuwse Erftrofee 2020

De Zeeuwse Erftrofee

De vele cultuurhistorisch elementen op en rond Zeeuwse boerenerven zijn erg waardevol. Omdat de instandhouding van deze elementen echter intensief onderhoud vraagt en relatief duur is, gaan veel van deze elementen verloren. Door de inzet van enthousiaste liefhebbers blijven belangrijke cultuurhistorische elementen bestaan. Deze mensen steunen wij graag. Ieder jaar wordt daarom namens de Boerderijenstichting Zeeland (BSZ), de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) en SLZ de Zeeuwse Erftrofee uitgereikt aan iemand die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor het onroerend cultureel erfgoed in Zeeland.

De organisatie wisselt jaarlijks tussen de drie bovengenoemde partijen. De organiserende partij kiest binnen zijn eigen achterban de kandidaten en de uiteindelijke winnaar. Hierbij wordt gekeken naar eigen criteria. Dit jaar lag de organisatie bij de Boerderijenstichting Zeeland.

Winnaar 2020

De familie van Gaalen is de winnaar van de Zeeuwse Erftrofee 2020. In 2007 besloten zij om de leegstaande gebouwen van boerderij 'Binnenste Buiten' bij Terhole te restaureren en er een zorgboerderij van te maken, waarbij zoveel mogelijk Zeeuws erfgoed behouden bleef. Ondanks alle aanpassingen is de boerderij nagenoeg authentiek en dient de schuur nu onder andere voor de dagbesteding van cliënten. Ook op het erf is rekening gehouden met typische Zeeuwse elementen en oude fruitrassen.