Uitreiking Zeeuwse Erftrofee 2019

“Een hedendaags erf in vol bedrijf”

Namens de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie, Stichting Landschapsbeheer Zeeland en Boerderijenstichting Zeeland.

Erven in Zeeland die functioneren in de hedendaagse landbouwpraktijk, daar wil ZLTO dit jaar het accent op leggen bij de uitreiking van de Zeeuwse Erftrofee.

De uitreiking van de Erftrofee is een manier om de aandacht te vestigen op de verdienste van de boeren, die hun best doen om hun erf duurzaam in te richten, rekening houdend met de hedendaagse moderne landbouwpraktijk.

bordje erftrofee 2019

Veel tijd en investering

Het vraagt vaak veel tijd en investering om zo’n erf optimaal in te richten en geschikt te laten zijn en te houden voor de landbouwpraktijk vandaag de dag met machines, op- en overslag en be- en verwerking van producten en neven-activiteiten.

Om te bepalen wie de Erftrofee dit jaar krijgt is er met succes een zoektocht ingezet door ZLTO en deskundigheid van de afdelingsbestuurders in de regio.

Duidelijk is dat er velen zijn voor wie we waardering hebben voor hun inzet voor de boeren erven. De winnaar van de jaarlijkse Erftrofee staat als het ware symbool voor al die erfeigenaren die ook die waardering verdienen!

Doel is om onze blijk van waardering breder zichtbaar te maken en te tonen hoe mooi een Zeeuws erf kan zijn in de zin van actualiteit en vernieuwing ingebed in de hedendaagse moderne landbouwpraktijk maar ook een herkenbaar sieraad is in het Zeeuwse landschap.

Winnaar Zeeuwse Erftrofee 2019

Het is nog een verrassing wie de winnaar is van 2019, maar het winnende bedrijf is gelegen in Walcheren. Gedeputeerde Jo Annes de Bat zal de uitreiking van de Zeeuwse Erftrofee voor zijn rekening nemen op vrijdag 22 november a.s..

erftrofee

Uitreiking bijwonen? Dat kan!

Er is nog de mogelijkheid voor enkele belangstellenden om hierbij aanwezig te zijn en het erf met opstallen te beleven tijdens de rondleiding. U bent van harte welkom om erbij aanwezig te zijn op vrijdag 22 november a.s..

Als u aanwezig wilt zijn, wilt u zich dan (mag ook met partner) aanmelden bij ko.de.regt@zlto.nl

Samenwerking

De Zeeuwse Erftrofee is een initiatief van de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie, Stichting Landschapsbeheer Zeeland en de Boerderijenstichting Zeeland.

De Zeeuwse Erftrofee wordt jaarlijks uitgereikt.
In 2019 is ZLTO de organisator die de eigenaar van een erf in het zonnetje zal zetten uit blijk van waardering. ZLTO legt dus dit jaar het accent op de waardering voor eigenaren met een erf dat functioneert in de hedendaagse landbouwpraktijk.

Samenwerking en Initiatief:

logo slz logo boerderijen stichting zeeland logo zlto