Tholen heeft nu 239 kilometer wandelroutes!

In december 2019 is het Wandelnetwerk Tholen fase 2 officieel geopend door Wethouder Hommel van de gemeente Tholen. Hiermee is het totale Wandelnetwerk Tholen officieel afgerond.

bordje

Compleet wandelnetwerk

Fase 2 omvat het zuidelijke gedeelte van Tholen. Want fase 1, het noorden van Tholen en Anna Jacobapolder/St. Philipsland, is in juni 2015 officieel geopend. Met deze afronding van fase 2 ligt er nu op Tholen een compleet wandelnetwerk.

wandelaars richting trekvlot

239 km wandelroutes

De routes rondom de dorpen, zogenaamde ommetjes, zijn via enkele langere routes aan elkaar gekoppeld zodat er een wandelnetwerk ontstaat. Als resultaat is er nu op heel Tholen, 239 kilometer bewegwijzerd wandelnetwerk gerealiseerd waarvan 54 kilometer over onverhard boerenland, natuurgebieden en dijken. Het netwerk bevat 121 knooppunten ter oriëntatie voor de wandelaar.

Ook zijn de korte themawandelingen (ommetjes) bewegwijzerd rondom de dorpen. Op de informatieborden in de dorpen, staan deze routes vermeld. Meer informatie vind je op de website www.eilandtholen.nl.

Wandel

Samenwerking

Dit project is gerealiseerd dankzij de enorme inzet van vele vrijwilligers in het meedenken, verkennen, routes uitstippelen en het plaatsen van de bewegwijzering. Ook is er medewerking verleent door eigenaren van boerenlandpaden, Waterschap Scheldestromen en Staatsbosbeheer voor de meeste onverharde paden en voor overige paden de gemeente Tholen. Dit project is tot stand gekomen dankzij een bijdrage van de gemeente Tholen, het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling; Europa investeert in zijn platteland, Leader, Provincie Zeeland, Rabobank, Stichting Tholen Beter Bekend, camping Kruytenburg en de Nationale Postcode Loterij.

Economische impuls

Dit wandelnetwerk biedt mogelijkheden om het gebied voor bewoners én toeristen te ontsluiten. Het geeft een impuls aan de gezondheid en recreatiebehoefte van bewoners en toeristen. Via het wandelnetwerk kan het landschappelijke en cultuurhistorische verhaal van het onderhavige gebied vorm krijgen en inzichtelijk worden gemaakt. Realisatie van het wandelnetwerk kan ook een economische impuls aan het gebied geven. Voor (mini)campings, boerderijwinkels, theetuinen, enz. zijn wandelvoorzieningen in de directe omgeving immers van bijzondere waarde.

Samenwerking

leader logo Rabobank plattelandsontwikkeling Gemeente Tholen Camping Kruytenburg Stichting Tholen Beter Bekend "" ""