Steunpunt Bruine Kiekendief is gestart!

De bruine kiekendief (Circus aeruginosus) is een vogel van open gebieden die binnen Nederland vooral in het noorden en westelijke deel broedt.  Helaas heeft de bruine kiekendief het moeilijk. Door verdroging en verruiging van het natuurlijk broedhabitat verplaatst de bruine kiekendief steeds vaker naar akkers met bijvoorbeeld winter- of zomertarwe of luzerne. Een prima broedbiotoop, maar met het risico dat het nest onbedoeld wordt uitgemaaid tijdens de oogst.

prooioverdracht

Wil jij helpen?

De bruine kiekendief heeft jouw hulp hard nodig. Elke agrariër / loonwerker kan een steentje bijdragen door een mogelijk broedgeval door te geven. Ook anderen vragen wij alert te zijn. Zie je een kiekendief in het landbouwgewas landen? Bel dan naar 0113-230936.

bk

Download de nieuwe flyer en brochure

Wil jij graag meer weten over de bruine kiekendief of wil je weten waar je op moet letten? Download dan hieronder de nieuwe brochure of flyer.

Brochure Flyer

Kiekendief Naomi en kiekendief Combine Ringen ringen nestbescherming