Start boomgaardenproject voor 16 kernen Schouwen-Duiveland

Zaterdag 5 februari 2022 wordt in Ellemeet de eerste boom geplant van het hoogstamfruitboomgaardenproject op Schouwen-Duiveland. De eerste hoogstamfruitboom wordt door inwoners van Ellemeet om 11.30 uur geplant, samen met wethouder Ankie Smit, waarmee de start van het project een feit is.

In een periode van 3 jaar (2022 - 2024) worden in 16 kernen op Schouwen-Duiveland deze unieke hoogstamfruitboomgaarden aangelegd. Na Ellemeet volgen op korte termijn Serooskerke en Noordwelle.

Samenwerking
Het initiatief is tot stand gekomen door een samenwerking tussen Imkersvereniging Schouwen-Duiveland, Stichting Landschapsbeheer Zeeland, Rotary  Club Zierikzee en gemeente Schouwen-Duiveland. Zij faciliteren de dorpsraden en burgers van de betrokken kernen bij het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van de boomgaarden. Ook scholieren worden er actief bij betrokken middels educatieprojecten. Hiermee wordt invulling gegeven aan een “eiland-brede” burgerparticipatie.

Biodiversiteit
In de boomgaarden komen inheemse hoogstamfruitbomen en struiken. Daarnaast kunnen een groente-, kruiden- en/of bloementuin onderdeel van de  boomgaard uitmaken. Een bijenhotel en een ontmoetingsplaats met een rustiek bankje kunnen eveneens worden geplaatst. Zo draagt het project niet alleen bij aan de leefbaarheid in de kernen op Schouwen-Duiveland, maar ook aan de biodiversiteit.

Enthousiast
De initiatiefnemers zijn dan ook erg enthousiast:
Helle van de Roest van de imkersvereniging zegt: “De brede, enthousiaste betrokkenheid van dorpsraden en burgers is echt uniek voor het eiland”. Rudie Geus van de stichting Landschapsbeheer Zeeland geeft aan: “ Het groene vrijwilligerswerk gecombineerd met de aanleg van typisch Zeeuwse landschapselementen als hoogstamboomgaarden draagt bij aan waar de stichting voor staat”.
Anita de Munnik van Rotary Zierikzee stelt: “De aanleg en deze samenwerking  wordt van harte door Rotary ondersteund. Rotary Zierikzee draagt graag haar steentje of beter gezegd haar appeltje bij aan het bevorderen van maatschappelijke initiatieven op ons eiland”.

De kosten van het project bedragen circa € 250.000. Het VSB-fonds, de stichting Renesse, de initiatiefnemers en Act as One hebben inmiddels een bijdrage toegezegd, waardoor het project de komende jaren met zekerheid kan worden uitgevoerd.

Logo Schouwen-Duiveland Rotary Logo VSB fonds logo Logo Stichting Renesse Logo imkersvereniging Schouwen-Duiveland