Start aanleg elementen Kinder Beweeg en Beleef Route in Stavenisse

Op maandag 15 november 2021 heeft Wethouder Van Leeuwen, in aanwezigheid van de natuurouders, Jij op Tholen en Stichting Landschapsbeheer Zeeland, de eerste markeringen aangebracht voor de Kinder Beweeg en Beleef Route in Stavenisse.

De wandelroute wordt de komende maanden ingericht. Begin 2022 volgt er een officiële opening van de route.

Kinder Beweeg en Beleef Route

Van speelplek naar speelplek

In opdracht van de gemeente Tholen heeft Stichting Landschapsbeheer Zeeland, samen met een groep kinderen, Jij op Tholen en de natuurouders van Stavenisse, een wandelroute uitgestippeld waarbij de reeds aanwezige speellocaties, welke zich op diverse plekken bevinden in het dorp, aan elkaar worden ‘verbonden’, zodat er een route ontstaat die kinderen spelend/bewegend/ontdekkend kunnen bewandelen van speelplek naar speelplek. De gehele route is gemarkeerd met voetstappen op diverse locaties in de bestrating/stoeptegels.

voetafdruk

Prikkeling zintuigen

Op deze wandelroute bieden we kinderen tússen de speellocaties andere verleidingen aan en worden ze gestimuleerd tot bewegen, vaker buiten spelen of sporten. Maar ook andere zintuigen worden geprikkeld. Springen, Ruiken, Proeven, Voelen, Kijken, Horen, Leren, Balanceren, Bewegen. Allemaal termen die op deze route van toepassing zijn.

kinderen fruit plukken

Spelen op ongestructureerde plekken

Uit onderzoek blijkt dat kinderen het leuk vinden om te spelen op ongestructureerde plekken, op parkeerplaatsen, op de stoep of tussen bosjes. Juist op dat soort plekken worden ook andere dan alleen de fysieke capaciteiten van kinderen gestimuleerd. Er kan dan meer interactie en samenwerking plaatsvinden dan op een georganiseerde speelplek met een schommel en een klimrek.

wilgentunnel kinderen

Speel- en ontdekelementen

Om hierop in te spelen worden langs de route een aantal leuke (natuurlijke) speel- en ontdekelementen aangebracht, zoals een bijenhotel in het grasveldje bij De Schalm, een wilgentunnel in de grasstrook langs de watergang, een aantal bijenvriendelijke struikjes in het grasveldje met bomen bij het Hertenkamp, balanceer/speelstammen op het grasveldje bij de wipkippen bij het Hertenkamp en halfstam fruitboompjes in de groenstrook voor de speeltuin.

De route heeft ook nog een verlenging richting de dorpsbosjes, om deze ook bij de route te betrekken.

Walnotenbosje Stavenisse

Gemeente Tholen

Een van de uitgangspunten van het speelruimtebeleid van de gemeente Tholen is het creëren van een speelvriendelijke woonomgeving. De aanleg van de Kinder Beweeg en Beleef Route in Stavenisse is hier een voorbeeld van.

Gemeente Tholen