Samen voor biodiversiteit: maak grijs groener

Uit onderzoek van Stichting Deltaplan Biodiversiteit blijkt dat bijna twee derde van Nederland niet weet waarvoor het begrip biodiversiteit precies staat. Na uitleg vindt vier van de vijf Nederlanders het belangrijk om biodiversiteit te beschermen. Een derde vindt dat er dringend verandering moet komen en bijna een kwart zegt biodiversiteit mee te laten wegen in de verkiezingen volgend jaar. Slechts een op de vier weet echter wat je kan doen om biodiversiteit te beschermen. 

Deltaplan Biodiversiteitsherstel 

In 2018 zijn diverse natuurorganisaties, boeren, wetenschappers, banken en bedrijven gestart met het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. De campagne 'Maak Grijs Groener' brengt het begrip biodiversiteit meer tot leven en laat zien hoe je zelf eenvoudig een bijdrage kan leveren. Dit kan namelijk al heel makkelijk door kleine aanpassingen te doen in de tuin of het balkon. Maar je kunt het ook groter aanpakken door te kijken wat er in de hele straat of buurt mogelijk is. Zoals bij de gezamenlijke buurttuin 'de Zuidtuin' in Goes

www.maakgrijsgroener.nl 

Op www.maakgrijsgroener.nl is meer informatie te vinden over biodiversiteit en projecten die hiermee te maken hebben. De campagne is mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 

Maak Grijs Groener