Protocol vrijwilligers tijdens coronacrisis (update: 2 juni)

Tijdens deze bijzondere en vervelende omstandigheden is het belangrijk dat het vrijwilligerswerk zo veilig mogelijk wordt uitgevoerd. Lees daarom het onderstaande protocol zorgvuldig door:

knottende vrijwilligers

Protocol werkzaamheden tijdens bijzondere omstandigheden

COVID 19 / coronavirus

Werken volgens deze richtlijnen is verplicht om de vrijwilliger zo goed mogelijk tegen het virus te beschermen;

 1. SLZ volgt het protocol van het RIVM betreffende het coronavirus. Indien hierin wijzigingen optreden is de RIVM-richtlijn leidend https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-de-aanpak-van-het-nieuwe-coronavirus-in-nederland
 2. Heb je milde klachten (neusverkoudheid, niezen, loopneus, keelpijn, lichte hoest, verhoging) blijf dan thuis.
 3. Voorafgaand aan de werkzaamheden is er telefonisch of via de mail contact met de planner. Voor NMZ is dit Iman: 06-39785544/iman.labruyere@landschapsbeheerzeeland.nl. Voor ZVL is dit Wim: 06-12856517/wim.wisse@landschapsbeheerzeeland.nl. Zij verwijzen naar de werkvoorbereider/voorman.
 4. De planner geeft aan waar de vrijwilliger aan de slag kan. De vrijwilliger meldt zich ook weer af bij de planner.
 5. Werkzaamheden en risico’s (ARBO en RIE) zijn bekend bij de vrijwilliger.
 6. Reizen mag met 2 personen in een bus of auto mag met ‘dambordopstelling.’ Dit betekent dat de passagier schuin achter de chauffeur zit. Dit kan alleen met de bussen/auto’s met een achterbank waarbij de passagier aan de andere kant als de chauffeur zodat de afstand 1,5 meter blijft.  De passagier neemt eerst plaats voordat de chauffeur gaat zitten. Verder dient dezelfde persoon op dezelfde plaats te zitten en de bus gereinigd te worden na gebruik. Bij grotere auto’s met 3 rijen mogen zelfs 3 mensen mee wanneer ook de dambordopstelling wordt gebruikt.
 7. Individuele vrijwilligers hebben altijd de vrijheid de klus niet uit te voeren als ze twijfelen over hun eigen veiligheid- en gezondheidsrisico’s.
 8. Enkel buitenwerkzaamheden waarbij een afstand van 1,5 meter kan worden aangehouden vinden plaats.
 9. Vrijwilligers werken verspreid met minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar.
 10. Als er gezamenlijk pauze wordt gehouden blijven de vrijwilligers minimaal 1,5 meter van elkaar.
 11. Vrijwilligers zorgen zelf voor een versnapering en drinken.
 12. De vrijwilliger heeft een opgeladen privé mobiele telefoon mee.
 13. Bij moeilijkheden in het veld bel elkaar indien mogelijk. Kan dit niet bel dan de planner op zijn of haar 06-nummer.
 14. Bij twijfel altijd contact opnemen met SLZ.

PDF protocol

Stichting Landschapsbeheer Zeeland

Klein Frankrijk 1, 4461 ZN Goes

0113-230936

kropaar