Prachtige bijdrage voor natuur en landschap

Goed Geld Gala

Tijdens het jaarlijks Goed Geld Gala van de Nationale Postcode Loterij heeft LandschappenNL 13,5 miljoen euro ontvangen voor natuur en landschap in Nederland. De provinciale Landschappen en provinciale organisaties Landschapsbeheer zetten dit geld in om natuur en landschap voor nu en de toekomst te behouden en beleefbaar te maken.

Op de foto: Ambassadeur van de Postcode Loterij Quinty Trustfull en directeur-bestuurder van LandschappenNL Hank Bartelink. Foto: Roy Beusker Fotografie

Goed Geld Gala

Bedankt Postcode Loterij en haar deelnemers !

De provinciale Landschappen en stichtingen Landschapsbeheer zijn de Postcode Loterij en haar deelnemers zeer dankbaar voor deze bijdrage. Het stelt hen in staat natuur aan te kopen, in te richten en te beheren. De Landschapsbeheerorganisaties kunnen met deze bijdrage het Nederlandse landschap behouden door onder meer ruim 75.000 groene vrijwilligers professioneel te ondersteunen met kennis, kunde en materieel.