Pilot Zeeuwse volkstuinen

Dit jaar starten we in samenwerking met VELT Zeeland en Het Zeeuwse Landschap een pilot op een aantal Zeeuwse volkstuinen.

De afgelopen veertig jaar is de biodiversiteit wereldwijd met 50% afgenomen en die achteruitgang zet nog steeds door. Op mondiaal en Europees niveau zijn daarom biodiversiteitsverdragen opgesteld met als hoofddoel het verlies aan biodiversiteit te beperken.

De volkstuin als natuurlijke omgeving is een ideale habitat. Er zijn veel verschillende micro-omgevingen en op een klein oppervlakte komen veel verschillende soorten voor. Aan de andere kant wordt op volkstuincomplexen nog veelvuldig gebruik gemaakt van gif- en kunstmeststoffen om plagen te bestrijden en oogst te vergroten. De laatste jaren zijn echter steeds meer volkstuinders bewust van hun impact en vormt het ‘met’ de natuur werken steeds meer een onderdeel van het uitoefenen van hun hobby.

Met simpele ingrepen door de volkstuinders kunnen we kwetsbare soorten ondersteunen en zo de Zeeuwse biodiversiteit versterken. Op basis van de Rode lijst van bedreigde soorten zijn voor het project de volgende vijf doelsoorten geselecteerd die de voorkeur geven aan de volkstuin als leefomgeving:

  • Koninginnepage/ Kamillevlinder;
  • Egel;
  • Huismus/ Ringmus;
  • Kleine wolfsmelk;
  • Blauwe metselbij/ Tuinhommel/ Lookmaskerbij.

In de loop van het project publiceren we meer informatie op onze website, waaronder een flyer.