Patrijzenbeschermers gezocht

De ernstig bedreigde patrijs heeft onze hulp nodig. Zonder hulp is deze iconische akkervogel namelijk binnen tien tot twintig jaar misschien wel uit ons land verdwenen. Dit door een gebrek aan veilige broedplaatsen, insectenrijke plekken en voldoende wintervoedsel. In Burghsluis is daarom een gebied speciaal ingericht voor akkervogels waar met hulp van boeren alles wordt gedaan om de patrijs en andere soorten het naar de zin te maken. Voor dit gebied zijn we op zoek naar vrijwilligers om tellingen uit te voeren en te helpen bij verdere weidevogelbescherming. 

Het hele jaar door

Als patrijzenbeschermer kun je het hele jaar door wat voor ons betekenen. In de winter worden vooral zoogdieren geteld. Samen met een andere vrijwilliger speur je dan vanuit de auto de donkere akkers af op zoek naar hazen, konijnen, reeën en katten. In het voorjaar worden patrijzen geteld. Juist dan zijn patrijzenhaantjes erg actief en verdedigen ze hun territorium. Om patrijzen te tellen wordt het geluid van een krijsend haantje afgespeeld. Als er patrijzenmannetjes in de buurt zitten reageren ze met hun eigen roep. Zo krijgen we een beeld van het aantal patrijzen. Daarnaast kunnen vrijwilligers helpen met weidevogelbescherming in het projectgebied. Veel nesten van weidevogels sneuvelen tijdens de oogst. Door de nesten op tijd te markeren worden veel dieren gered.

Meld je aan als vrijwilliger

Wil jij je graag inzetten voor de bescherming van de patrijs en andere akkervogels? Meld je aan door een mail te sturen naar: info@landschapsbeheerzeeland.nl. Door mee te helpen met patrijzentellingen, zoogdierentellingen en weidevogelbescherming ben je lekker buiten bezig en mag je jezelf voortaan patrijzenbeschermer noemen.

Interreg-project PARTRIDGE

Dit akkervogelproject valt binnen het Interreg-project PARTRIDGE. Binnen dit project zetten naast Nederland zes andere landen zich in voor akkervogels met soortgelijke gebieden als in Burghsluis. Het project bij Burghsluis is een samenwerking tussen lokale boeren, Vogelbescherming Nederland, Stichting Het Zeeuwse Landschap, WBE Schouwen en Stichting Landschapsbeheer Zeeland.