Patrijzen en hazen tellen

In Burghsluis wordt in het kader van het Interreg Partridge project agrarisch gebied ingericht ten behoeve van de patrijs. In dit gebied worden verschillende maatregelen getroffen om de patrijs een handje te helpen. Denk hierbij aan keverbanken, strokenteelt of kruidenrijke akkerblokken.

Om te onderzoeken of deze inrichtingsmaatregelen positief effect hebben op het landschap wordt er op verschillende manieren gemonitord. Tot eind maart worden er hazen- en patrijzen tellingen uitgevoerd in de omgeving van Burghsluis (van de Westerseweg tot de Stolpweg) en Nieuwerkerke (van de Florisweg tot de Tellersweg). Dit doen we samen met Stichting Het Zeeuwse Landschap.

akkerrandmix

Hazen tellen

Tot eind februari worden er hazen geteld. Vanuit een stapvoets rijdende auto wordt er met een felle zaklamp op de akkers geschenen, tussen 19:00 uur en 21:30 uur.  Alle zoogdieren worden meegeteld, dus konijnen, reeën en katten worden ook genoteerd. De hoeveelheid hazen zegt wat over de kwaliteit van het landschap, dus het is erg belangrijk dat de hazen regelmatig worden geteld.

Hazen tellen

Patrijzen tellen

Tot eind maart zijn we ook de patrijzenhaantjes aan het tellen. Hierbij gaan we lopend verschillende transecten af. Daarbij spelen we de roep van het patrijzenhaantje af, hopend dat andere haantjes reageren. We doen dit rond schemering, dus van 18:00 tot ongeveer 19:00 uur.

perdix

Samenwerking

Interreg partridge hzl