Partridge bij BinnensteBuiten tv!

Een schel ‘krrrik, krrrrik’ horen we op de verder lege en stille polder bij Burghsluis in Zeeland. Het is 5.45 uur in de vroege ochtend en nog donker, maar de patrijzen zijn al lang wakker en roepen naar ons terug. Chris Vreugdenhil, Alex Wieland en Caroline Geluk van Het Zeeuwse Landschap (HZL) en Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) houden een geluidsboxje in de lucht met de lokroep van de patrijs. Het werkt, de patrijzen laten zich horen. Normaal gesproken doen zij dit wel vaker om te monitoren hoe het gesteld is met de populatie, maar vandaag willen ze de patrijzen voor een ander doel lokaliseren.

Een uurtje later komt de filmcrew van het Nederlandse televisieprogramma BinnensteBuiten aangereden. “En?, al patrijzen gezien?” is de eerste vraag die regisseuse Heidi stelt nog voordat ze goed en wel de auto uit is gestapt. Vogelaar en ambassadeur van de Vogelbescherming Nederland Camilla Dreef komt bij ons staan en heeft gelijk haar verrekijker in de aanslag. “Leuk dat we hier patrijzen kunnen filmen”, zegt ze. De cameraman en geluidsman installeren hun apparatuur, Caroline en Camilla krijgen een zender op en de opnames kunnen beginnen.

Op verschillende akkers bekijken ze welke maatregelen de boeren hier treffen voor het aantrekken van meer patrijzen en andere akkervogels. SLZ en HZL voeren een intensieve samenwerking met de boeren om te kijken hoe er ruimte gecreëerd kan worden voor de akkervogels binnen hun bedrijfsvoering. Dit doen ze door de akkers in te richten met specifiek op de patrijs afgestemde maatregelen. Want als de patrijs het naar zijn zin heeft, zullen er ook andere akkervogels voorkomen. Er wordt gezorgd voor genoeg veilige nestplekken, insectenrijke vegetatie voor opgroeiende kuikens en genoeg wintervoedsel voor volwassen patrijzen om de winter door te komen. Ideaal is een landbouwgebied met een verscheidenheid aan gewassen, afgewisseld met lijnvormige landschapselementen als grasachtige en kruidenrijke akkerranden en bermen, houtwallen en hagen. Door schaalvergroting in de landbouw zijn juist deze elementen verdwenen.

Het doel is in 4 jaar tijd 30% meer biodiversiteit te realiseren. Niet alleen in hier in Zeeland, maar ook in Brabant, Engeland, Schotland, Duitsland en Vlaanderen. Door deze internationale samenwerking via het project genaamd ‘PARTRIDGE’ en met subsidie vanuit de Europese Unie zal de biodiversiteit in deze akkerbouwgebieden een sterke impuls krijgen. Vogelbescherming Nederland, Het Brabants Landschap, Stichting Landschapsbeheer Zeeland en Het Zeeuwse Landschap zetten zich in om te laten zien dat de patrijs te redden is. Ook de landbouwers, collectieven voor agrarisch natuurbeheer, wildbeheereenheden en vogelwerkgroepen zijn hierbij aangesloten.

Deze aflevering is terug te kijken via: https://binnenstebuiten.kro-ncrv.nl/fragmenten/wintervoedselveldjes

BinnensteBuiten is een programma van de KRO-NCRV en wordt elke werkdag uitgezonden op NPO 2 om 18.50 uur en op zaterdag met een extra lange uitzending om 17.10 uur. Er kijken dagelijks zo’n 500.000 mensen.

binnenstebuiten partridge partridge partridge binnenstebuiten binnenstebuiten binnenstebuiten binnenstebuiten