Overhandiging Zeeuwse Natuurambitie

De Zeeuwse Natuurambitie; ambitieus én haalbaar

Zeeuwse natuur is overal, in de duinen, onder water, op slikken en schorren en in de polders. En ook in dorpen en steden vind je natuur. Voor al deze gebieden zijn er volop mogelijkheden om de natuur te beschermen, herstellen en te versterken. Maar waar moet je dan beginnen? Samen met Het Zeeuwse Landschap, IVN Natuureducatie, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en ZMF hebben we de te maken stappen in een toegankelijk overzicht gezet; de Zeeuwse Natuurambitie. De Zeeuwse Natuurambitie geeft precies aan waar in de komende tien jaar de focus op moet liggen om de Zeeuwse natuur effectief te helpen herstellen en te bescherming, zowel op provinciaal als gemeentelijk niveau. 

Over tien jaar

Stel je eens voor: hoe ziet de natuur in Zeeland er over tien jaar uit? We zien rondzoemende grashommels en schorzijdebijen. Horen de nachtegaal zingen en ringmussen kwetteren. Tussen het groen ontdekken we boomkikkers, steenuilen, patrijzen en de nachtelijke toeren van laatvliegers. Bontbekplevieren en visdiefjes broeden er volop en tureluurs stappen rond in de weilanden. Zeegerst ritselt en bitterling en groot zeegras groeit en bloeit naar hartenlust. Dit toekomstbeeld is niet alleen heel mooi, maar ook heel belangrijk voor Zeeland. Én het is haalbaar. Daar moeten we samen – inwoners, bedrijven, boeren, natuurorganisaties en politici – aan werken.

Zeeuwse Natuurambitie: nú aan de slag

Als we nú aan de slag gaan kunnen we veel natuur in Zeeland behouden, uitbreiden en versterken voor de toekomst. De Zeeuwse Natuurambitie laat zien welke typen natuurgebieden er zijn in Zeeland en geeft concreet aan wat er direct kan worden gedaan om de biodiversiteit in het landelijk gebied te versterken.  

De initiatiefnemers van de Zeeuwse Natuurambitie zien in eerste instantie een belangrijke rol weggelegd voor beleidsmakers. Bestuurders van provincie, waterschap en gemeenten zijn nu aan zet. Zij kunnen de positie die natuur in de toekomst van Zeeland inneemt sturen, versterken en waarborgen. Maar we moeten ook werken aan een gezamenlijke aanpak, waaraan iedereen, van politici, natuurorganisaties tot burgers en ondernemers, met zorg zijn bijdrage levert. Lees hier de volledige Zeeuwse Natuurambitie of de samenvatting. 

Virtuele overhandiging

Op woensdag 28 oktober 2020 werd de Zeeuwse Natuurambitie virtueel aangeboden aan gedeputeerde Anita Pijpelink in een online bijeenkomst. Bekijk hier het filmpje van de overhandiging

 

 

DZNA