Opening Wandelnetwerk Tholen fase 2

Op dinsdag 3 december vindt de officiële opening plaats van Wandelnetwerk Tholen fase 2.
Betrokkenen hebben inmiddels de uitnodiging ontvangen.

In 2015 is fase 1 van het wandelnetwerk Tholen gerealiseerd. Hier ligt reeds een bewegwijzerd wandelroutenetwerk incl. thema-ommetjes uitgezet in St. Philipsland, Anna Jacobapolder, Oud Vossemeer, St. Annaland en Stavenisse. Nu met de totstandkoming van fase 2, welke de dorpen St. Maartensdijk, Scherpenisse, Poortvliet en Tholen omvat, ligt er eind 2019 op heel Tholen een gebiedsdekkend netwerk, waardoor bijna in heel Zeeland aaneengesloten gewandeld kan worden.

Vrijwilligers

Ruim 30 vrijwilligers/ bewoners hebben hieraan meegewerkt. Per dorp is er een groepje gevormd die samen mooie routes hebben verkend en bedacht rondom hun dorp.

SLZ heeft geprobeerd zoveel mogelijk van deze routes ook daadwerkelijk te realiseren. We hebben eigenaren en pachters benaderd voor toegang over hun terrein zoals dijken en paden over boerenland. Daarnaast zijn afspraken gemaakt met de terreinbeheerders zoals Staatsbosbeheer over de toegankelijkheid van dijken i.v.m. de natuurwetgevingen. Maar ook met het Waterschap omdat er soms een dammetje over een sloot nodig was. Verder zijn de benodigde vergunningen aangevraagd.

Aanleg-vrijwilligers

Zodra toestemming werd gegeven en contracten definitief waren afgesloten hebben de vrijwilligers deze routes met bebording gemarkeerd. Op verschillende locaties werden zogenaamde overstapjes gemaakt over de rasters zodat wandelaars geen hek open hoeven te maken, maar gemakkelijk over het raster kunnen stappen.

Speciale dank gaat uit naar de Thoolse coördinator Bert Zwikker voor zijn enorme inzet bij de aanleg.

wandelpad

Informatie

De gemeente Tholen publiceert in het voorjaar van 2020 een nieuwe toeristische kaart waar alle routes op zullen staan. Deze is dan verkrijgbaar bij de diverse Thoolse horeca.

Aan de hand van deze routekaart kun je je eigen route uitstippelen. De knooppuntpalen langs de routes wijzen de weg. Je kunt je wandeling zo kort en lang maken als je zelf wilt. Ook zijn er korte themawandelingen (ommetjes) bewegwijzerd rondom de dorpen. Binnenkort worden er informatieborden in de dorpen gezet waar de routes opstaan.

 

wandelkaart

Samenwerking

Dit project wordt gesteund door de gemeente Tholen, Provincie Zeeland via het Programma voor Plattelandsontwikkeling (POP3), het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, Leader, de Nationale Postcode Loterij en de Rabobank.

Economische impuls

Dit wandelnetwerk biedt mogelijkheden om het gebied voor bewoners én toeristen te ontsluiten. Het geeft een impuls aan de gezondheid en recreatiebehoefte van bewoners en toeristen. Via het wandelnetwerk kan het landschappelijke en cultuurhistorische verhaal van het onderhavige gebied vorm krijgen en inzichtelijk worden gemaakt. Realisatie van het wandelnetwerk kan ook een economische impuls aan het gebied geven. Voor (mini)campings, boerderijwinkels, theetuinen, boomgaardterrassen enz. zijn wandelvoorzieningen in de directe omgeving immers van bijzondere waarde.

wandelbord

Het totale wandelnetwerk Tholen bevat:

 • 250 km bewegwijzerde wandelroutes, waarvan 50 km over onverhard boerenland, natuurgebieden en dijken.
 • Het netwerk bevat 130 knooppunten ter oriëntatie voor de wandelaar.
 • Veel werk is door vrijwilligers/bewoners uitgevoerd.
 • In elk dorp is er een ommetjes met een thema:
  ¨ Oud-Vossemeer: Roosevelt
  ¨ Sint- Annaland: Bruisend dorp aan de Oosterschelde
  ¨ Sint Philipsland: de Ronde van Flupland
  ¨ Anna- Jacobapolder: Ruum Oord
  ¨ Stavenisse: Leven met het water
  ¨ Tholen: Vestingstad, rijk aan cultuur en water
  ¨ Poortvliet: Verrassend centraal
  ¨ Scherpenisse: Bron van het eiland
  ¨ St. Maartensdijk: Oranjestad

 

Beheer en onderhoud

Beheer en onderhoud wordt gedaan door SLZ en haar vrijwilligers. De groep ‘controleurs’ controleren meerdere malen per jaar de routes. Indien zij gebreken e.d. constateren, geven zij dit door aan SLZ. SLZ coördineert en faciliteert de groep ‘Team infra’. Zij repareren de gebreken. Ook worden de paden gemaaid en onderhouden vanwege goede toegankelijkheid. We zoeken nog vrijwilligers die hierbij willen helpen. Klik hier voor meer informatie over dit vrijwilligerswerk.

wandelpaal