Opening Wandelnetwerk Reimerswaal

Op woensdag 14 december vindt de officiële opening plaats van Wandelnetwerk Reimerswaal. Betrokkenen hebben een uitnodiging ontvangen. 

Programma:

 • 13.30 uur    Ontvangst met koffie/thee/gebakje
 • 14.00 uur    Welkom door Caroline Geluk, Stichting Landschapsbeheer Zeeland
 • 14.10 uur    Gedeputeerde Anita Pijpelink, Provincie Zeeland
 • 14.20 uur    Wethouder Martien van Overloop, Gemeente Reimerswaal
 • 14.30 uur    Start wandeling (± 2,5 km., gedeeltelijk onverhard, trek goede schoenen/laarzen aan)
 • 15.00 uur    Opening bij het trekvlot door burgemeester José van Egmond
 • 15.30 uur    Terug op locatie met hapje/drankje
 • 16.30 uur    Einde

Locatie: Sportpark Voetbal Vereniging Rillandia, Bathseweg 54, 4411 RK Rilland

Met de totstandkoming van dit netwerk ligt er eind 2022 in heel Zeeland een gebiedsdekkend netwerk, waardoor in de provincie aaneengesloten gewandeld kan worden.

Reimerswaal

Vrijwilligers

Ruim 30 actieve vrijwilligers/ bewoners hebben hieraan meegewerkt. Per dorp is er een groepje gevormd die samen mooie routes hebben verkend en bedacht rondom hun dorp.

SLZ heeft geprobeerd zoveel mogelijk van deze routes ook daadwerkelijk te realiseren. We hebben eigenaren en pachters benaderd voor toegang over hun terrein zoals dijken en paden over boerenland. Daarnaast zijn afspraken gemaakt met de terreinbeheerders zoals Staatsbosbeheer over de toegankelijkheid van dijken i.v.m. de natuurwetgevingen. Maar ook met het Waterschap omdat er soms een dammetje over een sloot nodig was. Verder zijn de benodigde vergunningen aangevraagd.

wandelnetwerk

Aanleg-vrijwilligers

Zodra toestemming werd gegeven en contracten definitief waren afgesloten hebben de vrijwilligers deze routes met knooppuntpalen tbv bebording gemarkeerd. Op dit moment (juli 2022) worden de laatste palen gezet. Binnenkort worden de bewegwijzeringsbordjes geplaatst.
Na de zomervakantie zullen de overstapjes gemaakt worden over de rasters zodat wandelaars geen hek open hoeven te maken, maar gemakkelijk over het raster kunnen stappen. Tevens worden er dan ook nog informatieborden geplaatst met de routes en bezienswaardigheden erop en wordt er een kaart gedrukt.

Speciale dank gaat uit naar de Bevelandse coördinator Dick Moelker voor zijn enorme inzet bij de aanleg.

aanleg wandelnetwerk reimerswaal

Routekaart

Eind dit jaar zal er een routekaart gedrukt worden waar het gehele wandelnetwerk Reimerswaal, inclusief de ommetjes rond de dorpen Yerseke, Kruiningen, Waarde, Oostdijk, Krabbendijke, Rilland en Hansweert op staan.

Deze kaart is tzt verkrijgbaar bij de diverse toeristische informatiepunten in Reimerswaal. Hou de website www.reimerswaal.nl/wandelnetwerk in de gaten voor meer informatie.

Aan de hand van deze routekaart kun je je eigen route uitstippelen. De knooppuntpalen langs de routes wijzen de weg. Je kunt je wandeling zo kort en lang maken als je zelf wilt. Ook zijn er korte wandelingen (ommetjes) bewegwijzerd rondom de dorpen. Eind dit jaar worden er informatieborden in de dorpen gezet waar deze routes opstaan.

wandelkaart

Samenwerking

Dit project is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de gemeente Reimerswaal en wordt gesteund door Provincie Zeeland via het Programma voor Plattelandsontwikkeling (POP3), het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, Leader en de Nationale Postcode Loterij.

Graspieper - AHannewijk

Economische impuls

Dit wandelnetwerk biedt mogelijkheden om het gebied voor bewoners én toeristen te ontsluiten. Het geeft een impuls aan de gezondheid en recreatiebehoefte van bewoners en toeristen.

Via het wandelnetwerk kan het landschappelijke en cultuurhistorische verhaal van het onderhavige gebied vorm krijgen en inzichtelijk worden gemaakt. Realisatie van het wandelnetwerk kan ook een economische impuls aan het gebied geven. Voor (mini)campings, boerderijwinkels, theetuinen, boomgaardterrassen enz. zijn wandelvoorzieningen in de directe omgeving immers van bijzondere waarde.

gebakje

Het totale wandelnetwerk Reimerswaal bevat:

 • 175 km bewegwijzerde wandelroutes, waarvan 16,5 km over onverhard boerenland, natuurgebieden en dijken.
 • Het netwerk bevat 70 knooppunten ter oriëntatie voor de wandelaar.
 • Veel werk is door vrijwilligers/bewoners uitgevoerd.
 • In elk dorp is er een ommetje met een thema:
  - Oostdijk: Verdronken dorp
  - Yerseke: Zilte Route 
  - Kruiningen: Watersnood 1953
  - Krabbendijke: Kern met Pit
  - Waarde: Cisterciënsers route  
  - Rilland: Oud & Nieuw
  - Hansweert: Parlevinkerspad
markering ommetjes reimerswaal wandelnetwerk

Beheer en onderhoud

Beheer en onderhoud wordt gedaan door SLZ en haar vrijwilligers.

De groep ‘controleurs’ controleren meerdere malen per jaar de routes. Indien zij gebreken e.d. constateren, geven zij dit door aan SLZ.
SLZ coördineert en faciliteert de groep ‘Team infra’. Zij repareren de gebreken. Ook worden de paden gemaaid en onderhouden vanwege goede toegankelijkheid.

Wilt u ook hieraan meehelpen? Klik hier voor meer informatie over dit vrijwilligerswerk.

aanleg wnw reimerswaal foto dick moelker (8).jpg

Samenwerking

gemeente Reimerswaal Logo POP Logo Leader postcode Logo Wandelnetwerk Zeeland logo ""