Open werkdagen

Help een dag mee in de Zeeuwse natuur!

Werk je graag buiten en wil je een bijdrage leveren aan het behoud en herstel van het landschap in Zeeland? Help een dag mee met de vrijwilligers van SLZ!

In juli en september organiseert SLZ een aantal open werkdagen, waar je kennis kan maken met groen vrijwilligerswerk. Ervaring met natuuronderhoud hoef je hiervoor niet te hebben. Voor geschikt gereedschap en goede begeleiding wordt gezorgd. Door een dag met een vrijwilligersploeg mee het veld in te gaan, help je niet alleen de leefomgeving van planten en dieren verbeteren, ook werk je op een prachtige plek in de Zeeuwse natuur waar je samen met andere groenliefhebbers wordt meegenomen op een korte excursie door het gebied. Wil jij een dag mee de natuur in? Meld je aan voor een open werkdag! Bekijk hieronder de verschillende locaties:

Open vrijwilligerswerkdag SLZ

Data & locaties

Woensdag 28 juli - Zoeten Haard, Renesse 

De Zoeten haard is een prachtig ontwikkeld natuurgebied waar onder andere de levendbarende hagedis en verschillende flora voorkomen. Het gebied is eigendom van het Waterschap en wordt door SLZ beheerd. Het bijzondere van het gebied is dat het een enorme diversiteit heeft. Aan de kant van de weg is het laag en nat en richting de duinen gaat het omhoog en wordt het steeds droger. Hierdoor is er ook een enorme diversiteit aan planten die er groeien. Op deze dag help je mee met afharken van maaisel, zodat de bijzondere soorten (waarvan de meesten zijn uitgebloeid) zich ook thuis blijven voelen. Soorten die in dit gebied voorkomen zijn koekoeksbloem, rietorchis, ratelaar, kruisdistel, geel walstro en klein warkruid (Rode Lijstsoort).

Dinsdag 14 september – Clingse bossen, Clinge

De bossen rondom Clinge zijn net als veel bossen in Nederland oorspronkelijk aangeplant ten behoeve van de bosbouw, maar inmiddels ligt de focus op recreatie en natuurontwikkeling. Het is één van de drukst bezochte gebieden van Het Zeeuwse Landschap. Tijdens de werkdag ga je met een handzaag de Amerikaanse vogelkers te lijf. Dit is een exoot die zich snel uitzaait en een bedreiging kan vormen voor de inheemse beplanting. 

Maandag 27 september - Goese diep, Goes 

Nog niet heel lang geleden is dit natuurgebied heringericht met de bouw van de omliggende woonwijk. Het gebiedje is klein, maar erg divers. Er is inheems bosbiotoop, bloemrijke grasland en zilte vegetatie. Hierdoor komt er veel verschillende flora en fauna voor. Zo groeit hier lamsoor, zeekraal, graslathyrus en aardbeiklaver. Maar ook de middelste zaagbek, kuifeend, groene specht en de grote gele kwikstaart komen hier voor. Ook hier is het afharken van maaisel belangrijk om de vegetatie te beschermen.

Woensdag 29 september – Oranjebosch, Oostkapelle 

Het Oranjebosch hoort bij buitenplaats Overduin. Het bos met daarin de Princevijver was ooit in het bezit van de Koninklijke familie. De grasstrook langs de Princevijver wordt jaarlijks gemaaid om het waardevolle vegetatietype in stand te houden. In het noordelijke bosgedeelte, wat grenst aan duingebied de Oranjezon, komt veel Amerikaanse vogelkers voor. Op de werkdag wordt zowel maaisel afgeharkt als Amerikaanse vogelkers uitgetrokken.

Open vrijwilligerswerkdag SLZ - de Zoeten Haard Open vrijwilligerswerkdag SLZ - Oranjebosch Open vrijwilligerswerkdag SLZ - Goese diep Oranjebosch_ecomaai_8_9juni16 vrijwilligerswerk Clingse bos - LC Grote bladsnijder en groot dikkopje

Aanmelden

Meld je aan voor een open werkdag via: niek.smits@landschapsbeheerzeeland.nl.

Vermeld in je bericht de onderstaande gegevens:

  • Naam
  • Leeftijd
  • Telefoonnummer
  • Datum en locatie waarvoor je je wilt aanmelden

Na je aanmelding krijg je ruim van te voren een mail met alle nodige informatie (aanvangstijd, verzamelplek etc.)

Vacatures

Ben je op zoek naar ander soort vrijwilligerswerk in de Zeeuwse natuur? Laat ons weten wat je zoekt of kijk eens op de website www.natuurwerkzeeland.nl. Hier vind je allerlei vacatures voor groen vrijwilligerswerk.

natuurwerkzeeland.nl logo.jpg